Lege bedrijfspanden door thuiswerken, wat zijn de risico's?

Vanwege het coronavirus werken nog steeds veel mensen thuis. Staat uw bedrijfspand grotendeels leeg, dan brengt dat een aantal financiële en gezondheidsrisico's met zich mee. Welke, dat leest u in dit artikel, waarin u ook tips krijgt hoe u risico's kunt beperken. En uiteraard vertellen wij u ook de gevolgen voor uw verzekeringen.

Werkt uw personeel in verband met de coronamaatregelen ook veel thuis? En staat uw bedrijfspand daardoor (grotendeels) leeg? Met het groeiende aantal gevaccineerden komt er hopelijk snel een einde aan deze situatie en kunnen we het normale leven weer hervatten. Toch is het goed om te weten dat de leegstand van uw bedrijfspand vervelende gevolgen kan hebben.

Schade door inbraak, diefstal en vandalisme

Een leegstaand pand is een makkelijk doelwit voor inbraak, vandalisme en diefstal. Vooral als uw bedrijfspand in een afgelegen gebied ligt waar de sociale controle minder groot is, kunnen inbrekers en vandalen vaak ongemerkt hun gang gaan. Camerabewaking en een inbraak- of alarmsysteem verkleinen de kans op schade.

Schade door brand of wateroverlast

Als er geen of minder mensen in uw bedrijfspand zijn, dan wordt een eventuele brand of gesprongen waterleiding waarschijnlijk minder snel opgemerkt. Dit kan leiden tot een forse schade. Zijn de nutsvoorzieningen (water, gas en elektra) van uw bedrijfspand afgesloten, dan functioneren eventuele alarm-installaties mogelijk niet meer. Ook is er bij brand minder bluswater beschikbaar.

Is uw bedrijfspand leeg en verlaten, ga dan regelmatig langs om de boel te controleren. Wordt uw bedrijfspand niet meer verwarmd? Door waterleidingen af te tappen en te sluiten voorkomt u water- en vorstschade. En een automatische brandmeldinstallatie die is verbonden aan een Particuliere Alarmcentrale kan de gevolgen van een brand beperken.

Waardeverlies

Een leegstaand bedrijfsgebouw kan leiden tot vermindering van de waarde van het pand. Ook een domino-effect, met nieuwe leegstand in de directe omgeving, valt niet uit te sluiten. In extreme situaties kan leegstand zelfs slecht zijn voor het imago van een heel gebied.

Verwacht u dat uw bedrijfspand voor langere tijd leeg staat? Verhuur een deel van uw bedrijfsruimte aan anderen. Verschillende ondernemers verhuren op dit moment hun bedrijfsruimte (gedeeltelijk) bijvoorbeeld tijdelijk aan de GGD of een commerciële teststraat.

Legionella-bacterie

Stilstaand water is een kweekvijver voor bacteriën. Dat veel mensen thuiswerken en gebouwen daardoor niet of amper gebruikt worden, vergroot de kans op de legionella-bacterie in waterleidingen. Zodra de kranen weer opengaan, lopen mensen die dit met de legionella-bacterie besmette water gebruiken het risico op een zware longontsteking. Dit gevaar is er ook als in uw bedrijfspand een deel van de tappunten wel en een deel ervan niet wordt gebruikt.

De vorming van de legionella-bacterie kan worden voorkomen door de kranen die niet gebruikt worden één keer per week twee keer twee minuten open te draaien en vervolgens een keer met koud en een keer per warm water door te spoelen. Als alternatief kunt u het water uit alle leidingen weg laten lopen, de hoofdkraan sluiten en voordat u de kraan weer opendraait de leidingen uitgebreid spoelen en chemisch reinigen.

Verzekeringsverplichtingen

Iedere verzekeraar heeft zijn eigen beleid voor wat betreft uitsluitingen, eisen en voorwaarden bij het verzekeren van een leegstaand pand. Staat een pand voor een langere periode – bijvoorbeeld drie maanden – leeg, dan is er vaak alleen dekking voor schade veroorzaakt door brand, vliegtuigen of storm. Water- of inbraakschade is meestal niet verzekerd. Bovendien passen sommige verzekeraars de premie en/of de polisvoorwaarden aan als de leegstand niet wordt gemeld. Ook kan er sprake zijn van een (verhoogd) eigen risico en zelfs de polisdekking kan, zonder recht op schadevergoeding, worden opgezegd.

Soms is er alleen dekking als preventiemaatregelen zijn genomen, zoals een alarminstallatie of een periodieke inspectie. Ons advies is uw (leegstaande) bedrijfspand regelmatig te (laten) controleren en periodiek onderhoud uit te (laten) voeren. Want schades die ontstaan door achterstallig onderhoud, zijn over het algemeen niet gedekt.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer weten over de risico's van lege bedrijfspanden en passende verzekeringsoplossingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 18 mei 2021
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag
Meer informatie? Checklist 'leegstaande panden'