"The roof, the roof, the roof is on fire"

De Nederlandse verzekeringsmarkt verandert. Waren het in de afgelopen 3 jaren autoverzekeraars die maatregelen namen, eind 2019 grepen brandverzekeraars in. Niet uit luxe, maar uit pure bedrijfseconomische noodzaak. Nederland staat namelijk in de brand. Letterlijk én figuurlijk. En wat doe je als de boel in de hens staat? Dan neem je maatregelen, soms hele drastische.

Eerst wat feiten. In het eerste halfjaar van 2019 noteerde de Stichting Salvage al 47 (78 in heel 2018) grote branden met een schadebedrag van € 1.000.000,- of meer. Al jaren staan bedrijfs- en bedrijfsverzamelgebouwen in de top 3 van meest getroffen objecten. Ook in 2019: 80.582 woningbranden, een gemiddelde van 220 per dag! Het totale aantal zakelijke branden is sinds 2014 bijna verdubbeld. Samengevat: het aantal en de omvang van brandschades stijgt jaarlijks.

Daarnaast betalen verzekeraars ieder jaar netjes de rekening van de jaarwisselingschade. Voor 2019 door het Verbond van Verzekeraars geschat op ongeveer 15 miljoen euro. En dan de storm Ciara. Volgens een eerste ruwe schatting zo’n 150 miljoen euro schade. Ook die wordt grotendeels betaald door verzekeraars.

We verwachten van verzekeraars dat zij die almaar stijgende rekening blijven betalen van de steeds groter wordende schadelast, de jaarlijkse inflatie en de stijgende kosten van schadeherstel. Daar bovenop hebben Solvency, de consolidatie van verzekeraars en nauwelijks beleggingsrendementen ook hun impact. Dus keert de wal het schip. Brandverzekeraars hebben dan ook heel stevig ingegrepen. Premieverhogingen tussen de 15% en 25%, een hoger eigen risico en verslechterde voorwaarden. Geen vooraankondiging en zonder nuance. Ook als je al 15 jaar (of meer) geen enkele schade hebt geclaimd en netjes en op tijd je premie hebt betaald. Terecht dat dat de nodige emotie veroorzaakte. Schrale troost: deze eerste correctie in de brandverzekeringsmarkt was voor iedereen, waarbij sectoren zoals recycling & afval en food dit jaar wederom extra stevig zijn aangepakt.

Hebben we het dan gehad met premieverhogingen? Nee! De volgende groep verzekeraars heeft zich gemeld: de aansprakelijkheidsverzekeraars. In die sector gloren namelijk de eerste tekenen dat verzekeraars, misschien wel geïnspireerd door auto- en brandverzekeraars, ook de premies gaan verhogen in 2020.

Toch is het zaak om al deze veranderingen in het juiste perspectief te zien. Door een goed functionerende verzekeringsmarkt zijn de afgelopen 15 jaar (!) de brandpremies en eigen risico’s jaar-op-jaar verlaagd én zijn de voorwaarden verruimd. Ondanks de stijgende schadelast in een aantal sectoren. Het solidariteitsbeginsel, het fundament van verzekeren, vereist dan dat we collectief aanpassingen doen. Bijvoorbeeld door middel van premieverhogingen. Niet leuk als het jouw polis betreft, maar zonder voldoende premie-inkomsten kunnen verzekeraars niet voortbestaan. En verzekerd ondernemen is belangrijker. Toch?

Dus is het nu van belang om als ondernemer zelf in actie te komen om een volgende verhoging, die zonder twijfel in 2020 weer plaats gaat vinden, te beperken. Dit kan door actief met risico’s om te gaan als een goed huisvader. Investeren in preventie is hierbij hét sleutelwoord. Maar ook door heel kritisch te kijken of wel alles verzekerd moet worden? Of dat het eigen risico echt zo laag moet blijven gezien de opgebouwde financiële reserves? Het is de enige manier om er samen met verzekeraars voor te zorgen dat ook in 2020 alle bedrijfsbranden, woningbranden, jaarwisselingsschade en stormschades vergoed blijven worden.

Column voor het Rotterdamse zakenmagazine Friends in Business.

Publicatiedatum: 11 maart 2020
Wilco de Haan Directeur
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag Wilco de Haan op LinkedIn
Download onze marktrapportage 'Hoe navigeert u door de veranderende verzekeringsmarkt?'