Maasstad Ziekenhuis, Schouten Zekerheid en BNG Bank werken samen aan verduurzaming

Het Maasstad Ziekenhuis is de eerste zorgorganisatie in Nederland die start met verduurzaming via ‘EnergieSponsoring’. Bij EnergieSponsoring, een concept van Softs (Surface of Things), schenken commerciële bedrijven de opbrengst van zonne-energie aan maatschappelijke organisaties die een belangrijke functie vervullen in de lokale samenleving. In dit geval is gekozen voor het Maasstad Ziekenhuis. Hierdoor kan het ziekenhuis verduurzamen – zuiniger omgaan met het milieu – zonder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen.

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: “We zijn blij met deze unieke manier van gezamenlijk verduurzamen waarbij iedereen wint. Dankzij Schouten Zekerheid en BNG Bank ontstaat voor ons budget om onze energiekosten drastisch te verlagen. Ik verwacht hiermee de snelheid te kunnen realiseren die het verduurzamingsvraagstuk nodig heeft en ook extra service voor patiënten te kunnen faciliteren, zoals een elektrische shuttle die patiënten van de parkeergarage naar de hoofdingang vervoert.”

Unieke samenwerking

Met deze unieke samenwerking geven het Maasstad Ziekenhuis, Schouten Zekerheid en BNG Bank gezamenlijk invulling aan hun doelstellingen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, verduurzaming en communicatie. Een invulling waarbij het Maasstad Ziekenhuis centraal staat en budget ontvangt om haar energiekosten mee terug te dringen. Hierdoor ontstaat voor het Maasstad Ziekenhuis meer financiële ruimte om te investeren in belangrijke extra’s voor de patiënt, extra’s in het kader van ‘verwenzorg’ en de ambitie ‘aandacht voor aandacht’. Daarnaast geeft de samenwerking ook de commerciële partners, verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid en BNG Bank, de mogelijkheid om verdere invulling te geven aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Verduurzamingsbudget

Aan de basis van de samenwerking staat het revolutionaire Softs systeem. Daarbij staat een Softs Point centraal, een uniek multifunctioneel scherm dat zonne-energie opwekt, de lucht zuivert en de mogelijkheid geeft om duurzaam te communiceren. De opbrengst aan zonne-energie wordt vervolgens gebruikt als verduurzamingsbudget voor maatschappelijke organisaties, met het doel stapsgewijs de energiekosten te verlagen en verder te verduurzamen. In dit geval is dus gekozen voor het Maasstad Ziekenhuis. In totaal komt er per Softs Point voor het Maasstad Ziekenhuis een extra budget beschikbaar van € 200.000,-.

Rob van Os, algemeen directeur bij Schouten Zekerheid: “Met het Softs-systeem verduurzamen we onze eigen onderneming en dragen we ook nog eens bij aan het verduurzamen van het Maasstad Ziekenhuis. Maatschappelijke betrokkenheid is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Het Maasstad Ziekenhuis voorzien we op deze wijze van budget waarmee zij kan verduurzamen en tegelijkertijd verlagen wij onze CO2-footprint. Een unieke combinatie.”

Pauline Bieringa, directeur Public Finance BNG Bank: “Alle gemeenten in Nederland staan voor een grote taak op het gebied van verduurzaming. BNG Bank levert hieraan een substantiële bijdrage als maatschappelijk financier van Softs Points. Daarmee ontstaat gewin voor alle partijen die meedoen. In de steden en gemeenten van Nederland komt de energietransitie in een stroomversnelling door de grote toename van zonnepanelen op de daken.”

Wilco de Haan (Schouten Zekerheid), Peter Langenbach (Maasstad Ziekenhuis) en Rob van Os (Schouten Zekerheid) bij de ondertekening van de overeenkomst.

Publicatiedatum: 29 maart 2018
Onze Marketing- & Communicatiespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 57 Stel een vraag