Wie betaalt de schade door afgevallen lading?

Is de schade die ontstaat door afgevallen lading gedekt door de verzekering? Het lijkt vrij eenvoudig. Schade aan derden door afgevallen lading valt in beginsel onder de WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) van de vrachtwagen die de lading vervoert. Toch zitten er wat haken en ogen aan.

Elke dag komen er wel berichten voorbij over gekantelde vrachtwagens of vrachtwagens met afgevallen lading. Gelukkig komen de chauffeurs er in bijna alle gevallen zonder persoonlijke schade vanaf. Maar de materiële schade is enorm. Los van de schade aan het voertuig, moet in de regel vaak ook een hele snelweg afgesloten worden. Laatst nog op de A16 bij Breda Noord. Een gekantelde vrachtwagen waardoor de snelweg zeker van 09.30 tot 13.15 uur afgesloten is geweest vanwege bergingswerkzaamheden. De vrachtwagen moest namelijk met behulp van luchtkussens weer rechtop gezet worden. Een hele operatie dus dan is de vraag: wie is nu eigenlijk aansprakelijk voor de schade?

Gebrek

In beginsel wordt schade aan derden door afgevallen lading gedekt door de WAM-verzekering van het voertuig dat de lading vervoert. Maar ook de eigenaar van de lading kan worden aangesproken. Dit gebeurt als de schade (mede) veroorzaakt is door een gebrek aan de lading zelf.

Voorbeeld: stel u vervoert een aggregaat en uw vrachtwagen kantelt en het aggregaat valt bovenop een personenauto. Stel dat het aggregaat was vastgezet aan de daaraan gelaste hijs- of sjorogen en dat die hijs- of sjorogen tijdens het transport afbraken en dat het aggregaat daardoor van de vrachtauto viel. De schade aan derden is in dat geval nog steeds verzekerd onder de WAM-dekking van het voertuig (schade door afgevallen lading), maar als aantoonbaar kan worden gemaakt dat de hijs- of sjorogen van het aggregaat een gebrek vertoonde, dan kan de eigenaar van de aggregaat ook in de aansprakelijkheidsclaim worden betrokken. Zeker als de vervoerder redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden met een gebrek.

AVB

De eigenaar van het aggregaat kan een dergelijke claim vervolgens melden onder zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Of die (volledig) dekking biedt, is sterk afhankelijk van de bewoordingen van de AVB-verzekering. Een goede AVB biedt dekking voor schade door werkmateriaal, niet zijnde een (WAM-plichtig) motorrijtuig. Maar het komt soms voor dat in de AVB polis geen onderscheid wordt gemaakt naar zelfrijdend en niet-zelfrijdend werkmateriaal en dat beide soorten werkmaterieel wordt uitgesloten van de dekking.

Als in het geval van de shovel, die WAM-plichtig werkmateriaal is, de schade is ontstaan door een gebrek van de shovel, dan wordt dus ook de eigenaar van de shovel aangesproken. De schadeclaim kan hij dan melden bij de maatschappij van zijn werkmaterieelverzekering onder de WAM-dekking .Een goede AVB-verzekering sluit daar op aan en biedt dan dekking voor de meerdere schade boven de verzekerde WAM limiet van de werkmaterieelverzekering.

Limiet

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen kent een minimale limiet van € 1.220.000,- voor schade aan zaken van derden, een maximum noemt de wet echter niet. De praktijk wijst uit, dat de rechtspraak zich niet laat leiden door de minimale limiet, maar door de veroorzaakte schade. Volgens marktgebruik is de WAM-dekking voor vrachtauto’s en werkmaterieel veelal standaard verzekerd voor een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis voor schade veroorzaakt aan zaken van derden. Daarnaast is het vrij eenvoudig om het verzekerde bedrag voor zogenaamde WAM schades voor schade aan zaken van derden te verhogen naar bijvoorbeeld € 5.000.000,- per gebeurtenis.

Advies

Natuurlijk is de kans klein dat u dit overkomt. Maar mocht het noodlot u treffen, dan is het fijn om te weten dat uw polis voorziet in de juiste dekkingen en voldoende verzekerd bedrag. Een goede maatwerkoplossing is dus essentieel. Wij geven u graag het juiste advies.

Publicatiedatum: 04 september 2023
Onze Transport- & Logistiekspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 97 Stel een vraag
Meer weten over de WAM-verzekering?