Wegblokkades en het belang van een goederentransportverzekering

Wegblokkades en onverwachte opstoppingen kunnen forse (financiële) gevolgen hebben voor de transportsector. Ook ondernemers in andere branches kunnen last hebben van het feit dat goederen niet of te laat op de plek van bestemming aankomen. Eén ding maken ongeregeldheden op de weg zichtbaar: een goederentransportverzekering is onmisbaar.

Duizenden (vracht)wagens rijden dagelijks door Nederland om ontelbaar verschillende producten rond te brengen. Dat vervoer is niet zonder risico's. Door een aanrijding, brand, diefstal of ander van buitenaf optredende inwerking kunnen goederen verloren gaan of beschadigd raken. En als de reis door schade aan de vrachtwagen, files of extreme weersomstandigheden langer duurt dan gepland, dan kunnen goederen bederven of te laat op de plaats van bestemming aankomen. Soms zijn ze daardoor onverkoopbaar.

Blokkades en onverwachte opstoppingen

Ook blokkades of onverwachte opstoppingen zijn een doorn in het oog van beroepschauffeurs. Hun ritten worden vertraagd, doordat ze niet verder kunnen of moeten omrijden. En soms bereiken ze hun bestemming niet eens. Dit kost de transportsector ontzettend veel geld. Er wordt extra brandstof verbruikt, er moeten extra voertuigen worden ingezet en planningsafdelingen moeten extra werk verrichten.

Ook bedrijven (verladers én ontvangers) buiten de vervoersbranche merken de gevolgen van blokkades en onverwachte opstoppingen als ze langer moeten wachten op hun leveranciers. Hun eigen productieproces loopt vertraging op of stokt in z'n geheel. U kent vast de beelden van de lege schappen in distributiecentra en supermarkten.

Goederentransportverzekering

Bovenstaande maakt eens te meer duidelijk dat een uitgebreide goederentransportverzekering belangrijk is voor alle verladers en ontvangers die incidenteel of voortdurend goederen vervoeren of laten vervoeren. Gaat er tijdens het transport door een beroepsvervoerder iets mis, dan kan die transporteur op grond van de Algemene Vervoerscondities 2002 of het internationale CMR-verdrag door de verlader of ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade. Toch is dat niet de beste oplossing. Want als de transporteur zich vanwege de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan kan beroepen op overmacht, dan hoeft hij de schade niet te vergoeden.

Daarnaast is de aansprakelijkheid van de transporteur, áls hij aansprakelijk is, wettelijk gelimiteerd. Hierdoor wordt in veel gevallen de volle waarde van de vervoerde goederen niet vergoed en lijdt de verlader of ontvanger alsnog financiële schade. Het is daarom belangrijk na te gaan welke risico’s u als verlader of ontvanger loopt en welke risico’s voor de vervoerder, verlader of ontvanger van de goederen zijn. Daarin spelen leveringscondities tussen verlader en ontvanger een belangrijke rol. Wordt het vervoer aan een transporteur uitbesteed, dan is een goede vervoersovereenkomst essentieel. Hiermee voorkomt u discussies als zich een incident voordoet. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer informatie over goederentransportverzekeringen of vervoersovereenkomsten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 18 juli 2022
Onze Transport- & Logistiekspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 97 Stel een vraag
Meer over uw transport- en logistieke risico's