Waarom een goederentransportverzekering onmisbaar is

In maart dit jaar blokkeerde het vastgelopen containerschip Ever Given bijna een week het Suezkanaal. Een incident met grote (financiële) gevolgen, dat nog maar eens duidelijk heeft gemaakt dat een goederentransportverzekering onmisbaar is. Ook als u een eventuele schade aan uw deel van de lading zelf denkt te kunnen dragen. Want de kosten van averij-grosse kunnen enorm oplopen.

Al eeuwenlang worden goederen niet alleen over de weg, maar ook via het water vervoerd. Dagelijks varen duizenden (vracht)schepen over zee, meren en rivieren en om vaarroutes te verkorten zijn er kanalen gegraven, zoals het Panama- en Suezkanaal. Het vervoer over water is niet zonder risico's. Door brand aan boord of een aanvaring kunnen goederen verloren gaan of beschadigd raken. En als de reis, bijvoorbeeld vanwege extreme weersomstandigheden, langer duurt dan gepland, dan kunnen goederen bederven of te laat op de plaats van bestemming aankomen en daardoor onverkoopbaar zijn.

Averij-grosse

Sommige bedrijven denken een eventuele schade aan hun lading zelf te kunnen dragen en sluiten om die reden geen goederentransportverzekering af. Dat lijkt best logisch, maar dan vergeten ze de averij-grosse. Dit is de schade die aan het schip of de lading ontstaat door een handeling in een noodsituatie om het schip, de opvarenden en/of (een deel van) de lading te redden. Andere oorzaken die tot averij-grosse kunnen leiden zijn bijvoorbeeld een brand aan boord van het schip die wordt geblust, doordat schepen met motorproblemen naar een noodhaven worden gesleept, of – zoals bij de Ever Given het geval was – om gestrande schepen los te trekken, te slepen of te repareren. Maar ook opofferingen om schip en lading met succes in een noodsituatie te kunnen behouden. Deze (onvoorspelbare) schade is voor gemeenschappelijke rekening van alle ladingbelanghebbenden.

10.000 containers

Het incident met de Ever Given heeft geleid tot een schadelast van enorme omvang. Het vrachtschip vervoerde meer dan 10.000 containers, liep in maart van dit jaar vast in het Suezkanaal en blokkeerde zes dagen lang honderden schepen de toegang naar Europa of Azië. Het vlottrekken van de Ever Given zorgde voor extreem hoge kosten en ook de schadeclaim van de Egyptische overheid was met 900 miljoen dollar zeer fors.

De kosten om het schip vlot te trekken (en waarschijnlijk ook een deel van de Egyptische schadeclaim) vallen onder averij-grosse. Het kan nog jaren duren voordat duidelijk is wie voor welk deel aansprakelijk is en hoe de vergoedingen moeten worden geregeld. Dat is onder andere afhankelijk van de contractuele afspraken die de verschillende partijen hebben gemaakt en de toepasselijke rechtsstelsels van alle betrokkenen. Maar één ding is duidelijk: de kostenpost is enorm en zal (naar rato) moeten worden gedeeld onder de belanghebbenden bij het schip en de lading.

Goederentransportverzekering

Dat kan voor ondernemingen een enorme financiële tegenvaller en een bedreiging voor de toekomst zijn. Behalve voor de bedrijven die een goederentransportverzekering hebben afgesloten. Want die dekt niet alleen de schade aan de lading zelf, maar ook de schade in de vorm van averij-grosse bijdragen. Een goederentransportverzekering is daarom onmisbaar, óók als u een eventuele schade aan uw deel van de lading van een schip zelf denkt te kunnen dragen.

Daarnaast is het verstandig om een vervoersovereenkomst op te stellen, met duidelijke afspraken over mogelijke routes, vertragingen en wie verantwoordelijk is voor welke risico’s en kosten. Daarmee voorkomt u discussie en teleurstellingen als er daadwerkelijk een incident ontstaat.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer informatie over goederentransportverzekeringen, averij-grosse en/of vervoersovereenkomsten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 05 oktober 2021
Onze Transport- & Logistiekspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 97 Stel een vraag
Meer over uw transport- en logistieke risico's