Voorkom onderverzekering en actualiseer uw verzekerde waardes

Momenteel beïnvloeden meerdere ontwikkelingen de waarde van uw verzekerde objecten. Denk hierbij aan belangrijke trends als het stijgen van de prijzen van materialen en arbeid, het tekort aan grondstoffen, langere levertijden en verder de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen voor uw verzekeringen. Wat zijn de gevolgen hiervan en vooral: wat kunt u hier tegen doen?

Het stijgen van de prijzen leidt tot hogere herstel- en herbouwkosten. Daarnaast zorgen de tekorten aan materialen en langere levertijden voor een langere herstelperiode. Als uw verzekerde bedragen hier niet juist op zijn afgestemd, ontstaat er een situatie van onderverzekering. Een onvoorziene schade is dan niet of niet volledig verzekerd. Vanuit onze gesprekken met verschillende taxateurs hebben we recent uitgevoerde taxatieopdrachten opnieuw bekeken. Hieruit is gebleken dat de verzekerde bedragen, ondanks de jaarlijkse indexering, ontoereikend kunnen zijn.

Wij geven u graag een paar voorbeelden

Onderstaand schetsen wij u een paar situaties vanuit verschillende verzekeringen.

Brandverzekering

Uw brandpolis heeft als doel om uw pand – na een gedekte schade – te herstellen in de oorspronkelijke staat. Het is goed om te weten dat er meerdere ontwikkelingen spelen die ervoor kunnen zorgen dat de uiteindelijke herstelkosten hoger uitvallen dan het bedrag dat u heeft verzekerd.

Zo zien wij de laatste jaren een flinke stijging van de bouwkosten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • De grote vraag naar grondstoffen en de schaarste die daardoor is ontstaan.
  • Een flinke toename in de arbeidskosten door de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zzp’ers. Zij vragen vaak veel hogere urentarieven dan het salaris van het vaste personeel van de aannemer.
  • Tot slot hebben we te maken met veranderende bouwregelgeving. Zo is het sinds 1 februari 2022 verplicht om bij het herstellen van een bouwkundige schade een omgevingsvergunning aan te vragen. Hierdoor stijgen niet alleen de kosten van het schadeherstel, maar duurt het ook langer. De termijn van uw bedrijfsschadeverzekering moet hier goed op afgestemd zijn.

Deze trends hebben impact op u als ondernemer, maar natuurlijk ook in privé. Het is daarom zaak om voor zowel uw bedrijfspand als uw privéwoning direct te controleren of uw verzekerde bedragen én uitkeringstermijnen voldoende zijn.

Goederentransportverzekering

Vaak zijn het transport en (tussentijds) verblijf van uw handelsgoederen verzekerd op een doorlopende goederentransportverzekering. In het traject van inkomende en uitgaande goederenstromen vindt vaak opslag plaats. Gezien het veelal tijdelijke karakter van deze opslag, wordt deze regelmatig meeverzekerd op de goederentransportverzekering. Bij het afsluiten van deze verzekering is afgestemd tot welke maximale verzekerde bedragen dekking moet worden geboden. Dit geldt vaak per vervoermiddel of per locatie.

Gelet op de sterke prijsstijgingen is het dus belangrijk regelmatig te toetsen of de maximaal verzekerde bedragen per vervoersmiddel of per locatie nog voldoende zijn.

Land- en werkmaterieelverzekering

De genoemde ontwikkelingen hebben ook impact op uw land- en werkmaterieel zoals heftrucks, hoogwerkers, graafmachines, shovels en kranen. Door de explosieve stijging van de staalprijzen is de aanschafwaarde van dit materieel flink gestegen. Zo stegen de staalprijzen de afgelopen drie jaar met ongeveer 200%. Als gevolg hiervan is de aanschafwaarde van nieuw land- en werkmaterieel met ongeveer 25 tot 40% verhoogd.

Bovendien is de levertijd van nieuw materiaal enorm opgelopen, waardoor deze soms tot wel een jaar langer kan duren. Tot slot zien we dat de verhuurmarkt in bepaalde sectoren de vraag naar huurmachines nauwelijks aan kan. Het is verstandig te toetsen welke impact deze prijsontwikkelingen en gewijzigde levertijden voor uw bedrijf kunnen hebben bij een forse schade aan uw materiaal.

Wij adviseren u daarom de juiste waarde van uw verzekerde objecten (opnieuw) te laten bepalen

De genoemde ontwikkelingen vergroten nog meer uw belang om regelmatig stil te staan bij de waarde van uw verzekerde objecten, de herstelkosten en -termijnen en bijbehorende schade door bedrijfsstilstand. Partijen als Troostwijk, CED en Lengkeek kunnen u helpen bij het (opnieuw) bepalen van de juiste waarde. Als businesspartners van Schouten Zekerheid kijken zij graag met u mee.

Publicatiedatum: 30 oktober 2022
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag