Uw pensioenregeling en de corona-uitbraak

Ook de pensioenregeling voor uw medewerkers kan aangetast worden door de corona-uitbraak, bijvoorbeeld doordat u de pensioenpremies niet (tijdig) kunt betalen. Gelukkig bewegen de pensioenverzekeraars graag mee. Wat is er mogelijk?

Uitstel van betaling van pensioenpremies

Standaard worden pensioenpremies maandelijks vooruit betaald. De Pensioenwet biedt echter de mogelijkheid om premiebetaling uit te stellen. Zo dient volgens de wetgeving de premie te zijn betaald binnen twee maanden na afloop van de maand waarover premie verschuldigd is. Wordt per kwartaal betaald, dan dient de premie binnen één maand na afloop van het kwartaal betaald te zijn. Bij jaarpremies moet ieder kwartaal een kwart van de geschatte jaarpremie zijn betaald. Veel pensioenverzekeraars bieden dan ook de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Hiermee kan deze moeilijke periode wellicht worden overbrugd.

Ook een bedrijfstakpensioenfonds kan een betalingsregeling treffen met een aangesloten onderneming. Hierbij dienen echter de belangen van de werknemers van alle deelnemende ondernemingen in het fonds niet te worden geschaad.

Aanpassen of beëindigen van de pensioenregeling

Om de druk van de pensioenpremies op het bedrijfsresultaat voor langere tijd te verlichten, is het uiteraard ook mogelijk om de pensioenregeling zelf (tijdelijk) te wijzigen of versoberen. Hiervoor dient altijd overeenstemming te worden bereikt met de werknemers en/of ondernemingsraad. Immers, de pensioenregeling maakt in juridisch opzicht een onlosmakelijk onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot biedt nagenoeg iedere pensioenregeling de mogelijkheid om de betaling van pensioenpremies te staken, mits verdere betalingen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Dit dient dan wel te worden onderbouwd met een verklaring van de accountant.

Publicatiedatum: 07 april 2020
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag
Meer over pensioen voor uw werknemers