Prinsjesdag 2022: de belangrijkste wijzigingen

Op Prinsjesdag maakte de overheid de wijzigingen voor de zorgverzekeringswet 2023 bekend. Benieuwd wat deze wijzigingen precies inhouden? In deze sheet hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor 2023 voor u op een rij gezet.

Een aantal opvallende zaken:

  • VWS verwacht dat de gemiddelde nominale premie per 2023 met € 11,25 per maand (€ 135 per jaar) stijgt. Overall hebben de zorgverzekeraars hun premies in 2022 gemiddeld € 8 lager vastgesteld dan VWS had begroot op Prinsjesdag vorig jaar. Op basis van de rekenpremie gaan zorgverzekeraars doorrekenen welke premie zij zelf denken nodig te hebben. Deze premiestelling voor 2023 moet uiterlijk 12 november 2022 bekend gemaakt zijn.
  • Voor 2023 verwacht VWS dat zorgverzekeraars nog € 0,55 miljard overreserves zullen inzetten om de premies te dempen. Volgens de berekeningen van VWS was de inzet van reserves door zorgverzekeraars per 2022 nog € 1 miljard. Overall zorgt de lagere inzet van reserves voor een verhoging van € 32 per jaar, waarvan de helft via de inkomensafhankelijke bijdragen wordt gefinancierd. De lagere reserve-inzet zorgt, volgens VWS, voor een verhoging van de nominale premie in 2023 van € 16 per jaar.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage (regulier tarief) daalt met 0,02% naar 6,68%. Aan de ene kant zorgt volumestijging voor een  verhoging van 0,06%, maar het volume waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven is gegroeid en dat leidt weer tot een verlaging van 0,26%. De nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage worden altijd in de verhouding 50/50 vastgesteld.
  • Ook het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage daalt met 0,02% naar 5,43%.
  • Het verplichte eigen risico blijft gehandhaafd op € 385 per jaar. Het kabinet Rutte IV heeft besloten om, net als in de voorafgaande jaren, het verplichte eigen risico op € 385 te “bevriezen”. Volgens de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord zal het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2023 223 miljoen euro kosten, en in de jaren daarna ongeveer tussen de 449 en de 479 miljoen
    euro (per jaar). Deze kosten worden opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.
  • De Standaardpremie wordt gebruikt voor de berekening van de Zorgtoeslag. De Standaardpremie stijgt in 2023 met € 132 (€ 39 in 2022). Deze forse stijging is onderdeel van het compensatiepakket waarmee (vooral) lage inkomens worden gecompenseerd voor de hoge energieprijs en de forse inflatie in Nederland. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande stijgt met € 514 per jaar, de maximale zorgtoeslag voor partners stijgt € 613 per jaar.
  • De procentuele premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft gelijk volgens afspraak. Voor 2023 verwacht de Overheid een exploitatietekort bij de Wlz. Dit tekort wordt opgeheven door de Rijksbijdrage Wlz
Benieuwd naar alle wijzigingen? Deze vindt u in in deze sheet.   Publicatiedatum: 22 september 2022
Onze EB-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag