Ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt

De verzekeringsmarkt is aan het veranderen en dit heeft impact op ondernemend Nederland. Ook uw organisatie ontkomt niet aan de gevolgen. Denk hierbij aan onder andere premiestijgingen en verminderde verzekeringsdekkingen. In dit artikel leest u welke factoren zorgen voor deze impactvolle veranderingen. 

Wat zijn de oorzaken?

Er ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag aan de veranderende verzekeringsmarkt. Wij hebben de belangrijkste factoren op een rij gezet.

1. Verkeerd geprijsde risico's

Verzekeraars misprijzen risico’s om zaken te doen, waardoor risico’s verlieslatend worden geaccepteerd. De binnenkomende premies zijn onvoldoende om schades en overige kosten te kunnen dragen.

2. Verlieslijdende verzekeraars

Als de kosten van schades hoger zijn dan de binnenkomende premies, lijdt de balans van verzekeraars hieronder. Premies moeten een realistische weerspiegeling zijn van de risico’s. Concurrentiedruk zorgt er echter voor dat dit vaak niet het geval is, waardoor verzekeraars verlies lijden.

3. Capaciteitsvermindering

Als verzekeraars verlies lijden, trekken zij zich terug uit moeilijke markten. Ook verlagen zij het bedrag dat is gereserveerd om uit te keren bij schades. Dit leidt tot schaarste, met premiestijgingen als gevolg.

4. Pieken in premies

Verzekeraars maakten verliezen jarenlang goed met het vrijvallen van reserves en beleggingsresultaten. Nu dat niet meer volstaat, verhogen zij premies als compensatie voor geleden verliezen.

5. Verminderde dekking

Verzekeraars beperken verzekeringsdekkingen om winstgevender te worden en om te voldoen aan wettelijke solvabiliteitseisen.

6. Afgewezen claims

Claims vormen voor verzekeraars een groot deel van de kosten. Zij benutten deze ruimte om hun winstgevendheid te vergroten en hun verlies te beperken.

7. Onverzekerde sectoren

Sommige sectoren zijn niet langer of lastig verzekerbaar, waardoor bedrijven de risico’s zelf moeten dragen. Dit is voor veel bedrijven onhaalbaar.

Vragen?

Wij helpen u graag bij het beperken van de impact van de veranderende verzekeringsmarkt. In ons whitepaper, onze webinars en onze podcasts gaan wij in op de stappen die we samen kunnen nemen om uw risico's beheersbaar te maken én te houden.

Publicatiedatum: 10 september 2020
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag
Onze webinars, podcasts en ons whitepaper over de veranderende verzekeringsmarkt