Het coronavirus en uw bedrijf: de meest gestelde vragen

Voor bedrijven kan het coronavirus flinke impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Denk aan leveranciers die niet tijdig kunnen leveren, medewerkers die ziek worden of zakenreizen die geannuleerd moeten worden. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden over het cornavirus voor bedrijven op een rij. 

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen. 

Eén van mijn werknemers moet om zakelijke redenen afreizen naar een risicogebied. Mag hij of zij weigeren?

In de wet is geregeld dat werknemers in deze gevallen kunnen weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Mijn bedrijf organiseert een zakelijk evenement in het buitenland wat we willen annuleren. Kan dat?

Een evenement annuleren of uitstellen heeft flinke gevolgen. Het is afhankelijk van de evenementenverzekering die u heeft of dit verzekerd is. In ieder geval zal er een annuleringsdekking bij de verzekering opgenomen moeten zijn. 

Transport & Logistiek

Ook op transport- en logistiekvlak kan het coronavirus impact hebben. Op de website van Boelaars & Lambert vindt u hierover de meest gestelde vragen en antwoorden.

Privé

Ook op uw privésituatie kan het coronavirus grote impact hebben. In dit artikel zetten we de meest gestelde particuliere vragen over het coronavirus op een rij.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Publicatiedatum: 28 februari 2020
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag
Coronavirus; welke verzekering dekt wat?