De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2020

In 2020 wordt er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de zorgverzekering. Dit jaar is de verwachting dat twee derde van alle Nederlanders hierdoor wordt geraakt. Tijdens Prinsjesdag worden de definitieve wijzigingen bekend gemaakt, maar in dit artikel vindt u alles wat al bekend is.

Stijging van de zorgpremie

De verwachting is dat de zorgpremie per maand met ongeveer € 3,- stijgt, dus € 36,- per jaar. Dit is het gevolg van de zorgkosten die al jaren aan het stijgen zijn. De exacte stijging wordt in de loop van het vierde kwartaal bekend gemaakt: uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars de prijzen bekend maken. De stijging is minder fors dan verleden jaar, toen steeg de zorgpremie met gemiddeld € 80,-.

De zorgtoeslag, een compensatie voor de zorgkosten van mensen met lagere inkomens, is gekoppeld aan de premie. De verwachting is volgens ingewijden zelfs dat de zorgtoeslag volgend jaar harder zal oplopen dan de premie, wat voor deze groep een koopkrachtstijging betekent.

Eigen risico blijft gelijk

De huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) heeft al eerder afgesproken dat het verplichte eigen risico deze regeerperiode gelijk blijft. Iedereen betaalt ook in 2020 standaard € 385,- voor basiszorg. De premie kan overigens dalen als mensen vrijwillig het eigen risico verhogen tot maximaal € 885,-.

Daling van de korting op de collectieve zorgverzekering

Zo’n 65% van alle Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering, meestal via hun werkgever, afgesloten. Komend jaar wordt de maximale korting van 10% op de collectieve basisverzekering verlaagd naar maximaal 5%. Gevolg hiervan is dat de bruto premie iets omlaag zal gaan, omdat verzekeraars die de afgelopen jaren hoger instelden om hierop vervolgens korting te kunnen geven.

Nieuwe dekkingen in het basispakket

In 2020 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende dekkingen:

 • Specialist ouderengeeskunde en arts verstandelijk gehandicapten (onder voorbehoud)
  Eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt per januari 2020 waarschijnlijk gedekt vanuit de basisverzekering. 
 • Nieuwe medicatie tegen kanker (vanaf 1 september al beschikbaar)
  Bij specifieke vormen van longkanker kunnen patiënten rekenen op vergoeding van de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 
 • Middel Fampyra tegen MS in basispakket (vanaf 1 september al beschikbaar)
  Patiënten met Multiple Sclerose hebben in 2020 recht op vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Het medicijn verbetert het loopvermogen van patiënten. Dit gebeurt op advies van Zorginstituut Nederland. 
 • Logeervergoeding zonder opname
  Mensen die ver van huis moeten reizen voor behandeling bij een medisch specialist, maar niet worden opgenomen, krijgen in 2020 recht op een logeervergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal € 75,- per nacht op voorwaarde dat er sprake is van minimaal 3 aaneengesloten dagen behandeling. Het gaat alleen om patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld mensen die moeten reizen voor behandeling met chemotherapie, nierdialyse, visueel gehandicapten en rolstoelers. De logeervergoeding wordt alleen verleend in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer. 
 • Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd
  De subsidieregeling voor de NIPT wordt verlengd, waardoor zwangere vrouwen ook de komende jaren kunnen kiezen voor de NIPT. Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd van € 175,-. 

Geen eigen risico meer voor stoppen met roken

Vanaf 2020 wordt voor rokers een stoppen-met-rokenprogramma aangeboden waarbij het eigen risico niet wordt aangesproken. Tot en met dit jaar mochten zorgverzekeraars hiervoor het eigen risico (€ 385,-) in rekening brengen.

Transparantie medicijnprijzen

Minister Bruno Bruins wil waarborgen dat, ondanks de kostenstijgingen in de zorg, goede medicijnen in de toekomst ook aangeboden blijven worden tegen een redelijke prijs. Daarom heeft hij farmaceutische bedrijven gevraagd inzicht te geven in de opbouw van een kostprijs van een geneesmiddel. Door deze transparantie hoopt hij dat de onderhandelingen met medicijnfabrikanten beter en eerlijker zullen verlopen, waar de patiënten uiteindelijk van profiteren.

Publicatiedatum: 09 september 2019
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag
Benieuwd naar onze aanpak op het gebied van collectieve zorgverzekeringen?