De ondernemers-energietransitie in 2022

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, zet de overheid vol in op het gebruik van duurzame energievormen. Iedereen - overheid, bedrijven en burgers - moet zich inspannen voor deze energietransitie. Ook als ondernemer kunt u een bijdrage leveren om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. In dit artikel leest u hoe u middels duurzaam ondernemen aan een groenere wereld kunt bijdragen en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de beperking van co2-uitstoot. Die moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990. In 2050 moet de uitstoot van co2 zelfs met 95% afgenomen zijn. Ook is afgesproken dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale energieproductie minimaal 70% moet zijn. Daarnaast hebben de lidstaten van de Europese Unie besloten dat in hetzelfde jaar minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam is.

Verduurzaming onder ondernemers

Om deze doelstellingen te halen, zet de overheid met wet- en regelgeving en allerlei stimuleringsmaatregelen vol in op het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en warmte. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Kijk alleen al naar de explosieve toename van het aantal elektrische auto's en fietsen, de toenemende hoeveelheid zonnepanelen, de adviezen om huizen beter te isoleren en de initiatieven om met waterstof auto's te laten rijden of huizen te verwarmen.

Ook veel ondernemers zetten in op verduurzaming. Zo zijn er diverse energiebewuste bedrijventerreinen in Nederland, waarop bedrijven met elkaar energie opwekken. Op bedrijfsdaken worden, al dan niet met subsidies, zonnepanelen geplaatst, waar het hele terrein van profiteert. De overheid ondersteunt graag duurzaamheidsinitiatieven, omdat zij het bedrijfsleven ziet als een belangrijke partner op weg naar een CO2-vrije energievoorziening.

Zit u niet op een bedrijventerrein of wil uw bedrijf individueel bijdragen aan een duurzame wereld? Ook dan zijn er genoeg mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar ledverlichting of een betere isolatie in een oud bedrijfspand. Zorg dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden, zodat u natuurlijke momenten kunt gebruiken om te verduurzamen: bijvoorbeeld als de verwarmingsinstallatie vervangen moet worden, bij een verhuizing of bij een renovatie.

Als laatste is het ook belangrijk om uw personeel te betrekken. Is er steeds meer behoefte onder uw leaserijders aan elektrische auto’s in het wagenpark? Stel deze beschikbaar en zorg eventueel voor laadpalen op het bedrijventerrein, zodat de drempel om elektrisch (en dus schoner) te rijden nog lager wordt.

Nieuwe risico's

Stuk voor stuk mooie duurzame ontwikkelingen, maar de wildgroei aan activiteiten levert ook nieuwe risico’s en vraagstukken met betrekking tot de (brand)veiligheid op. De lithiumbatterijen die in laptops, auto’s, fietsen en elektrische bussen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld zoveel krachtiger dan gewone batterijen, dat het (brand)risico niet meer te vergelijken is. Het brandverloop en de brandduur van een elektrisch voertuig verschilt enorm met die van een traditionele auto. Zo is er veel water nodig om een brand in een elektrische auto te blussen; ruim 10.000 liter. Terwijl in een brandweerauto ‘slechts’ 2.000 liter past.

Uniforme standaarden

Verzekeraars onderschrijven het Klimaatakkoord en zien via klimaat- en weergerelateerde schades de noodzaak van verduurzaming. Tegelijkertijd willen zij risico’s graag zoveel mogelijk voorkomen én verzekerbaar houden. Verzekeraars pleiten daarom voor meer, veiliger en uniforme standaarden om de nieuwe (brand)risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ze zijn risicodeskundigen en kijken graag al in de beginfase van nieuwe ontwikkelingen mee naar de (brand)veiligheidsrisico’s. Dit gebeurde onder andere bij het opstellen van de richtlijn voor het gebruik van dompelcontainers bij het blussen van branden met elektrische voertuigen en de ontwikkeling van Scios Scope 12, een inspectiemethode voor installaties van zonnepanelen.

Gevolgen voor uw verzekering(en)

Als adviseur spelen wij een belangrijke rol in dit soort processen, met name bij de grotere, bedrijfsmatige risico’s. Overweegt u uw wagenpark te voorzien van elektrische auto's? Wilt u elektrische laadpalen in of bij uw bedrijfspand laten plaatsen? Denkt u erover om zonnepanelen te (laten) installeren of wilt u uw bedrijfspand op een andere manier verduurzamen? Dit brengt nieuwe risico's met zich mee, die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekering(en).

Aanpassingen

Neemt u daarom vóórdat u de plannen gaat uitvoeren contact met ons op. Zodat wij die plannen met u kunnen bespreken en met u kunnen meedenken over de eventuele risico's. Bij de uitvoering van uw plannen kunnen de aanpassingen die de verzekeraar eist ten aanzien van (brand)veiligheid dan direct worden meegenomen. Dit vergroot niet alleen de kans op de verzekerbaarheid van het risico, het voorkomt ook (kostbare) aanpassingen achteraf.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, mogen we van de overheid lange termijnbeleid verwachten, moeten verzekeraars producten ontwikkelen die passen bij de nieuwe risico's, zullen ondernemers hun bedrijf en bedrijfsactiviteiten moeten verduurzamen en kan ook iedere individuele burger zijn bijdrage leveren. Veel tijd is er niet, dus het moet nú. Vandaag of uiterlijk morgen!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer weten over de energietransitie en passende verzekeringsoplossingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!


Publicatiedatum: 30 december 2021
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag