Zorgpremie stijgt. Nee, juist niet. Of toch wél?

Het debat over de hoogte van de zorgpremie en het eigen risico is bijna niet te volgen. Terwijl de politieke partijen gisteren ruzieden over de kostenstijging, maakte verzekeraar DSW bekend dat zijn premie én eigen risico juist omláág gaan. Zeven vragen én antwoorden van AD.nl over het zorgdoolhof. 1. De premie zou toch omhoog gaan?

Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat iedereen er rekening mee moet houden dat de zorgpremie volgend jaar 72 euro hoger wordt. Tegelijkertijd zou het eigen risico stijgen van 385 euro naar 400 euro. Dat laatste durfden de vier partijen die nu formeren over een nieuw kabinet niet voor hun rekening te nemen. Zij kwamen met een wetsvoorstel waarbij het eigen risico op 385 euro bleef, maar waardoor de zorgpremie volgend jaar met 9 euro extra stijgt. Dat was weer tegen het zere been van de andere partijen in de Tweede Kamer. Zij probeerden die premiestijging gisteren vergeefs van tafel te krijgen.

2. Waarom gaat de premie dan toch omlaag?

Volgens DSW-directeur Chris Oomen omdat de kosten voor de zorg dit jaar lager uitvallen dan gedacht. Daardoor hoeft de premie volgend jaar minder te stijgen. ,,Het ministerie heeft de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg met zo'n 280 miljoen euro te hoog ingeschat. En de ziekenhuiszorg met zo'n 800 miljoen euro.''

3. Hoe kan dat?

Volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) doordat zorgverzekeraars als DSW over recentere cijfers beschikken dan het ministerie. Ambtenaren moeten in de zomer al een schatting maken over de zorgkosten. Op basis daarvan wordt het bedrag berekend dat iedereen in 2018 naar verwachting kwijt is aan zorgpremie. Dat bedrag in de Miljoenennota is echter maar een richtbedrag. Verzekeraars hebben tot november de tijd om zelf hun premie te bepalen. Volgens Oomen is het ministerie te negatief geweest over de stijgende loon- en prijsstijgingen in de zorg.

4. Maar de verzekeraars riepen eerder zelf toch ook dat de premie zou stijgen?

Jazeker. Onder meer de verzekeraars CZ en Achmea waarschuwden eerder al voor flinke stijgingen van de zorgpremie. En opvallend genoeg: ook DSW-baas Oomen zelf deed een duit in het zakje door afgelopen zomer te reppen van een tegenvaller van 400 miljoen euro in de zorgkosten over 2016.

,,Die tegenvaller is er nog steeds'', legt Oomen uit. ,,Dat tekort moet worden aangevuld en is verrekend in de premie voor volgend jaar. Zonder die tegenvaller zou de premie volgend jaar met 3 euro per maand zijn gedaald. Nu is dat een halve euro.''

5. Dus iedereen kan de vlag uitsteken?

Zeker niet. Weliswaar gaat in tegenstelling tot wat iedereen had verwacht de premie van DSW nu omlaag, maar wat andere zorgverzekeraars doen is nog onduidelijk. ,,Ik juich niet te vroeg'', zegt Schippers. ,,Grote verzekeraars moeten hun premies nog bekendmaken.'' Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland wijst erop dat niet elke verzekeraar even grote reserves heeft en dat anderen nog druk aan het rekenen zijn. Dat de premie van DSW niet maatgevend is, bleek vorig jaar. Toen steeg de premie voor DSW-klanten juist harder dan gemiddeld. De gemiddelde premie voor de basisverzekering is dit jaar 109,62 euro per maand. Dat was een stijging van gemiddeld 95,40 euro op jaarbasis. Bij DSW was die stijging 111 euro.

6. Mag DSW het eigen risico verlagen?

DSW kondigde gisteren ook aan het verplichte eigen risico te verlagen van 385 naar 375 euro. Op zich bepaalt de politiek hoe hoog dat bedrag moet zijn, maar wettelijk gelden er uitzonderingen. Een verzekeraar mag korting geven op dat bedrag wanneer zij hun klanten doorsturen naar zorgaanbieders met zie ze contracten hebben afgesloten. Oomen zegt dit te doen uit protest tegen het volgens hem veel te hoge eigen risico.

7. Dus politieke partijen slaan elkaar de hersens in over zorgpremie en eigen risico die in werkelijkheid helemaal niet stijgen?

Oomen vindt het 'een politiek spookdebat'. Hij snapt niks van deze hele discussie: ,,Een demissionair kabinet stelt een richtpremie vast, waarna de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet daar een aanpassing op willen aanbrengen. Vervolgens willen partijen die niet aan die onderhandelingen meedoen weer iets anders, terwijl een van die partijen nog steeds onderdeel is van het demissionaire kabinet. Het is niet uit te leggen. Dit heeft een hoge graad van symboolpolitiek. Toen afgelopen zomer bleek dat er een tegenvaller was van 400 miljoen euro die door de premiebetaler moet worden opgehoest, was er geen haan die ernaar kraaide. Dat bedrag had ook kunnen worden bijgepast door Den Haag om de premie niet te laten stijgen. En nu gaat het om een veel kleiner bedrag en is Leiden in last. Opportunistisch.''

Bron: AD.nl

Publicatiedatum: 27 september 2017
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag