Zakelijke goede voornemens? Let op de gevolgen voor uw verzekeringen

Afvallen, stoppen met roken, spaarzamer met geld omgaan. Belangrijke voornemens zo vlak voor het begin van 2016. Ook op zakelijk vlak heeft u als ondernemer vast goede voornemens gemaakt. Wat zijn uw goede voornemens voor 2016? En welke invloed hebben deze op uw verzekeringen?

Een ondernemer zit vaak vol met voornemens, plannen, ideeën en kansen. Een overname, nieuw personeel of het verbouwen van uw pand. Maar let u hierbij ook op de impact van deze plannen op uw verzekeringsportefeuille? In dit artikel zet Schouten Zekerheid een aantal ‘goede voornemens’ op een rij en benoemt de aandachtspunten voor uw bestaande verzekeringen én eventueel nieuw af te sluiten verzekeringen.

Voornemen 1: de aanschaf van nieuwe machines of werkmateriaal

Als uw bedrijf groeit is de kans groot dat u meer of nieuwe machines en werkmateriaal nodig heeft. Houdt u hierbij rekening met het feit dat de verzekerde bedragen op uw werkmateriaalpolis dan ook aangepast moeten worden? Hiermee verzekert u uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van zaak- of letselschade. Desgewenst kunt u een taxatie laten uitvoeren: wellicht bent u onderverzekerd óf is de waarde van uw oude machines en werkmateriaal te hoog en kunt u eenvoudig premie besparen.

Bekijkt u ook scherp of die fonkelnieuwe machine niet bij schade de ‘bottleneck’ betekent bij het weer opstarten van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door lange levertijden van onderdelen of een nieuwe machine. Pas uw bedrijfsschadeverzekering hierop tijdig aan.

Voornemen 2: de aanname van nieuw personeel

Uw bedrijf groeit en daarmee uw personeelsbestand ook. Het komende jaar bent u van plan veel nieuwe enthousiaste werknemers aan te nemen. Deze medewerkers wilt u vanzelfsprekend goede arbeidsvoorwaarden en zekerheden bieden en daarbij de bedrijfsrisico’s zo klein mogelijk houden. Hiervoor zijn diverse oplossingen.

Uw zakelijke personeelsrisico’s in 2016
Het wegvallen van personeel door ziekte kan nogal wat financiële consequenties hebben voor uw bedrijf. Om dit te ondervangen is het mogelijk om een ziekteverzuimverzekering te sluiten, bij voorkeur in combinatie met een ARBO-dienstverlening. Bent u inmiddels qua omvang groot genoeg geworden om het risico zelf te dragen dan zijn er nog andere constructies mogelijk om met name het catastrofe risico af te dekken.

Door de vele wetswijzigingen houdt het voor een werkgever helaas niet meer op als een werknemer langer dan twee jaar ziek is. De werkgever die ‘verantwoordelijk’ is voor de instroom in de WGA gaat deze kosten zelf betalen middels de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA. Afhankelijk van de hoogte van uw loonsom is het het overwegen waard om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en/of WGA.

Ook de DGA loopt het risico om ziek te worden. Aangezien hij of zij niet meeverzekerd kan worden op de ziekteverzuimverzekering én geen toegang heeft tot de WGA moet er voor de DGA iets speciaals geregeld worden: een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Houdt u scherp of de verzekerde bedragen op deze polis actueel zijn?

Als laatste het onderwerp van werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever bent u verplicht een voorziening te treffen voor de eventuele schade van uw bestaande én nieuwe werknemers, bijvoorbeeld door middel van een aparte, herkenbare vergoeding waarmee werknemers zelf in staat zijn een toereikende verzekering te sluiten. Daarnaast kan een werkgever aanvullende verzekeringen sluiten om zelf dit risico te verzekeren. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.

Uw employee benefits in 2016
Het aantrekken en behouden van goed personeel is ook in 2016 een uitdaging. Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een doordacht pakket aan employee benefits vergemakkelijkt de aanname en het behoud van mensen. Denk hierbij onder andere aan de pensioenregeling die u uw werknemers aanbiedt, een collectieve ongevallenverzekering of de WGA-hiaatverzekeringen, waarmee u de forse terugval in inkomsten na twee jaar ziekte voor uw werknemers verzekerd.

Daarnaast verdienen ook andere gebieden uw aandacht bij het aan- of overnemen van nieuw personeel. Bijvoorbeeld op het gebied van tijdelijke contracten, die gewijzigd zijn in 2015.

Voornemen 3: eigen pand kopen of verbouwplannen

U bent van plan om dit jaar een eigen pand te kopen of om uw huidige pand te verbouwen? Uiteraard hebben beide situaties consequenties voor uw verzekeringen.

Gaat u in 2016 een pand kopen?
Vaak gaat de aankoop van een bedrijfspand gepaard met stevig onderhandelen. Van belang is wel om te zorgen dat de verzekering dekking biedt voor de herbouwwaarde van het net gekochte pand. Niet altijd is namelijk de koopprijs gelijk aan de herbouwwaarde. Door het laten uitvoeren van een verzekeringstechnische taxatie is bij een onverhoopte schade duidelijk wat de herbouwwaarde van het pand is en vermindert u de kans op onderverzekering.

Vanzelfsprekend houdt u in de gaten of de BTW wel of niet moet worden meeverzekerd, evenals de funderingen van uw nieuwe pand. Door de aankoop van het eigen pand verandert vaak ook het bedrijfsschaderisico. Blijft u ook scherp op de hoogte van het in de polis mee te verzekeren bedrijfsschadebelang en de relevante uitkeringstermijn?

Gaat u in 2016 uw pand verbouwen?
Een verbouwing is vaak een groot project, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het komt geregeld voor dat er tijdens de aan- of verbouw schade ontstaat aan ‘het werk’ of aan het reeds bestaande pand. Om deze schade adequaat te verzekeren is het nodig om een zogenaamde Construction All Risks-verzekering af te sluiten.

Natuurlijk kunt u het verzekeren overlaten aan de aannemer en wordt de premie verdisconteert in de aanneemsom. In geval van schade kunt u deze claimen op de polis van de aannemer, echter de aannemer moet dan wél de premie hebben betaald, de voorwaarden moeten wel dekking bieden voor uw schade en het eigen risico moet niet hoger zijn dan uw geclaimde schade. Kortom, als opdrachtgever is het verstandig om zelf een CAR-verzekering af te sluiten. U weet dan precies wat er verzekerd is, op welke condities én of de premie tijdig betaald is. Daarnaast claimt u uw schade rechtstreeks op uw eigen polis en bent u niet afhankelijk van iemand anders.

Na de verbouwing dient u overigens wel opnieuw een verzekeringstechnische taxatie te laten uitvoeren en uw verzekerde bedragen in de brandverzekering aan te passen. Hierdoor vermindert u wederom de kans op onderverzekering.

Voornemen 4: een bedrijfsovername

Dit jaar gaat het dan eindelijk gebeuren: u neemt een bedrijf over. Een van uw concurrenten of een complementaire activiteit. Let hierbij wel goed op uw eigen verzekeringen, maar ook die van de overgenomen partij. Bij een overname gaan de verzekeringen namelijk niet altijd of automatisch over naar de nieuwe eigenaar. Wilt u de lopende verzekeringen doorzetten? Informeer uw verzekeraar tijdig, anders vervalt de dekking.

Zet bij de overname geen handtekening onder het overnamecontract zonder dat u zaken goed in beeld heeft. Let op de ‘verzekeringslijken in de kast’ en stel uzelf de volgende vragen:


  • Is er premieachterstand, waardoor de dekking onder verzekering in gevaar komt? 
  • Zijn er schades die nog niet gemeld zijn? Aansprakelijkheidsverzekeringen kennen overwegend het zogenaamde ‘claims made’-principe. Dit houdt in dat de polis slechts dekking biedt als de aanspraak wordt geclaimd tijdens de looptijd van de polis. Later claimen kan dus betekenen dat de oude aansprakelijkheidsverzekering geen dekking meer geeft.
  • Zijn er langdurig zieke medewerkers en kunt u die overzetten naar uw huidige ziekteverzuimverzekering, zodat de loondoorbetaling geregeld blijft? 
  • Wordt uw WGA-premie mogelijk een stuk hoger door het ziekteverzuimpercentage van de partij die u overneemt? 
Vaak zijn verzekeringen dubbel en kunnen er kosten bespaard worden door de overbodige verzekeringen te beëindigen of dekkingen te integreren.


Voornemen 5: van product naar consultancy en aanvullende diensten

In onze kenniseconomie gaan steeds meer bedrijven zich, naast de jarenlange verkoop van hun product, richten op consultancy en aanvullende diensten. Zorgt u dat op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de hoedanigheid wordt aangepast. Dit voorkomt problemen in geval van (vermeende) aansprakelijkheid. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft namelijk alleen dekking voor schade die veroorzaakt is door de hoedanigheid zoals aangetekend in uw verzekeringspolis.

Door de verschuiving naar consultancy of diensten kan er schade aan derden ontstaan die geen zaak- of letselschade is. Dit is de zogenaamde zuivere vermogensschade, bijvoorbeeld door verkeerd advies of te laat opleveren van een project. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet uitgebreid worden om ook dekking te bieden voor deze zuivere vermogensschade.

Voornemen 6: internationale expansie

2016 wordt het jaar dat uw bedrijf zich ook in het buitenland gaat vestigen of werk in het buitenland gaat uitvoeren. Internationale ambities zijn mooi, maar brengen wel extra risico’s met zich mee. Als u een schade heeft en uw polissen bieden geen dekking in het buitenland dan kan dit forse financiële consequenties hebben.

Verzekeraars hanteren voor sommige verzekeringen, zoals bijvoorbeeld bij uw bedrijfsaansprakelijkheids- of werkmateriaalverzekering, een bepaald dekkingsgebied. Destijds bij het afsluiten van uw verzekering heeft u dit dekkingsgebied bepaald. Wanneer u uw activiteiten uitbreidt naar het buitenland kan het noodzakelijk zijn om dit dekkingsgebied aan te passen om ook in dat land dekking te hebben. Verder kunt u te maken krijgen met lokale wetgeving die van u vereist dat u lokaal een polis moet afsluiten.

Het werken in het buitenland betekent ook zakendoen met partijen die qua cultuur, tijdszone en afstand verder van u afliggen. Dit geldt vaak ook voor de betalingsmoraal. Kent u in Nederland vaak al uw klanten persoonlijk en heeft u een uitgebreid netwerk waarin u snel hoort of uw klant zich in (financiële) moeilijkheden bevindt, in het buitenland werkt dit vaak niet. Het afsluiten van een kredietverzekering is dan ook zéér aan te raden. Naast het voordeel van een financiële bescherming bij non-betaling of faillissement biedt de kredietverzekeraar u ook waardevolle landen- en debiteureninformatie die u helpen uw omzet ook in het buitenland verder te vergroten.

Herkent u één van de bovenstaande voornemens en wilt u voorkomen dat u deze niet kunt realiseren? Schouten Zekerheid helpt u graag met het in kaart brengen van de risico’s en de verzekeringsoplossingen hiervoor.

Publicatiedatum: 21 december 2015
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag