Vuurwerkschade: welke verzekering dekt wat?

Vuurwerkschade is iedere jaarwisseling weer een groot probleem. Er zijn altijd mensen zijn die het leuk vinden rotjes in brievenbussen te gooien of zwaar knalvuurwerk af te steken bij auto’s. Gelukkig bent u voor de meeste schade in privésfeer verzekerd. Maar welke verzekering dekt wat?

Nieuwjaar is een drukke periode voor verzekeraars en tussenpersonen. Vuurwerk rond de jaarwisseling zorgt ieder jaar weer voor onaangename schades, onder andere aan huizen en auto’s. Begin 2020 werd bekend dat de totale schade van de jaarwisseling 2019-2020 circa 15 miljoen euro bedroeg. Bij welke verzekering kunt u uw vuurwerkschade in privésfeer claimen? Onderstaand vindt u een beknopt overzicht. Uiteraard geldt dat de schade per geval bekeken moet worden en geeft onderstaande geen garantie.

Opstalverzekering

Uw opstal- of woonverzekering dekt de schade als gevolg van brand en ontploffing. Vuurwerk zorgt echter ook vaak voor schades die lijken op een brandschade. Sommige polisvoorwaarden interpreteren bepaalde schades net even anders en zien ze niet als brandschade. Denk bijvoorbeeld aan zaken als smelten en schroeien. Deze schades vallen doorgaans niet onder een beperkte opstalverzekering, maar vaak wel onder een uitgebreidere of all risk variant. Of dit bij uw verzekering het geval is, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Inboedelverzekering

Vuurwerk veroorzaakt niet alleen schade aan woningen, maar kan ook schade aan uw inboedel veroorzaken. Denk aan een gaatje dat in uw jas wordt gebrand door vuurwerk. Dit soort schades zijn verzekerd op uw inboedelverzekering. Echter, als de schade is veroorzaakt door roekeloos gedrag van anderen, verwachten verzekeraars wel dat u aangifte doet.

Ook voor deze verzekering geldt dat er meerdere dekkingsvarianten zijn. De omvang van uw dekking kan gevolg hebben voor de vergoeding van schade aan uw inboedel als gevolg van vuurwerk.

Autoverzekering

Eén van de verzekeringen waar rond de jaarwisseling het meest op wordt geclaimd, is de autoverzekering. Is het geen schade door vuurwerk, dan is het wel door vandalen die auto’s in brand steken. De vraag of er sprake is van opzet, is bepalend voor de vergoeding. Brandschades waarbij geen sprake is van opzet, vallen onder de dekking van uw beperkt casco of uw all risk verzekering.

Als de schade aan uw auto met opzet is toegebracht, bijvoorbeeld doordat er een rotje in de uitlaat is gestopt, valt de schade onder de dekking voor vandalisme. Schades door vandalisme worden alleen vergoed indien u een all risk verzekering heeft.

Een WA-autoverzekering keert bij vuurwerkschade geen vergoeding uit. Deze dekt immers alleen schade die u toebrengt aan anderen met uw voertuig. Wanneer u weet wie de dader is, kunt u natuurlijk wel proberen de schade te verhalen op deze persoon door hem of haar persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Een claim voor schade door vandalisme gaat vaak wel ten koste van uw schadevrije jaren. Dit geldt dus ook voor vandalisme met vuurwerk. Claims voor brandschade gaan vrijwel nooit ten koste van uw schadevrije jaren.

Ongevallenverzekering

Het is een vreselijk scenario, maar helaas niet ondenkbaar. U kunt bij het afsteken van vuurwerk gewond raken aan uw hand of u loopt gehoorschade op door iemand die vlak naast u een strijker afsteekt. Dan wordt uiteraard uw ziektekostenverzekering aangesproken, maar deze dekt niet alle kosten. De verwondingen kunnen immers zo ernstig zijn dat u voor langere tijd, of zelfs permanent, gezondheidsschade lijdt. De ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit wanneer een medisch expert bij u heeft vastgesteld dat het om blijvend letsel gaat. Ook bij overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u zelf schade heeft veroorzaakt bij het afsteken van vuurwerk, kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor zaak- en/of letselschade. De verzekering is er ook voor u als uw kinderen, tot 14 jaar, opzettelijke schade hebben veroorzaakt. Boven die leeftijd is er voor schade die opzettelijk is aangebracht geen dekking op de polis, conform de opzetclausule. Degene die de schade heeft veroorzaakt moet dan de vergoeding zelf betalen.

Wat te doen bij vuurwerkschade?

Maak zo snel mogelijk melding van de schade bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Is dit Schouten Zekerheid? Bel ons dan op het noodnummer 010 – 288 44 44. Schouten Zekerheid biedt u een persoonlijke schadebehandelaar die u stap voor stap bij het schadeproces begeleidt. Deze beoordeelt of een expert of een contra-expert ingeschakeld moet worden, neemt contact op met een eventueel aansprakelijke partij en neemt voor u het hele (schade)proces uit handen. Wel zo makkelijk!

Publicatiedatum: 03 januari 2020
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag