Voorkom overbelasting van elektra: 10 tips

Gemiddeld hebben we in Nederland 39 binnenbranden per dag, waarvan zo'n 8 branden het gevolg zijn van slecht onderhoud van de elektrische installaties en aangesloten apparatuur. Een aanzienlijk deel van die branden vindt plaats bij bedrijven, die daardoor forse schade lijden, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsvoering stil ligt. Wat kunt u doen om overbelasting van elektra te voorkomen?

Volgens Stichting Salvage ontstaan er jaarlijks zo'n 3.000 branden door kortsluiting of overbelasting van elektrische installaties. Internationaal zou dit aantal zelfs nog hoger liggen. Zonde, want er zijn genoeg maatregelen die genomen kunnen worden om dit risico te beperken. 

NEN1010 en NEN3140

De NEderlandse Norm (NEN) is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor aanleg, onderhoud en beheer van de elektrische installaties worden vastgelegd. Voor elektriciteit zijn dat onder meer de NEN1010 en NEN3140.

De NEN1010 geeft (veilligheids)bepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties, inclusief de opleverinspectie. In het bouwbesluit wordt NEN1010 genoemd. Daarmee is deze norm ook in de wet opgenomen. De opbouw van een installatie wordt altijd gedaan door een erkend installatiebedrijf.

De NEN3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheids)bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuïteit van een bedrijf beter gewaarborgd. 

Checklist overbelasting van elektra

  1. Zorg dat er binnen uw bedrijf een installatieverantwoordelijke wordt benoemd. Zo is er één aanspreekpunt en één persoon die precies weet hoe het zit.
  2. Probeer het gebruik van verlengsnoeren zo veel mogelijk te vermijden. Elke overgang verhoogt de weerstand en de kans op oververhitting.
  3. Ga niet zelf aan de slag met aanpassingen aan de elektrische installaties, maar laat deze altijd uitvoeren door bevoegde installateurs. 
  4. Zorg dat de elektrische installatie in uw bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140 (zie bovenstaand). Dit kunt u met de installateur afspreken.
  5. Laat regelmatig een thermografisch onderzoek uitvoeren in uw bedrijf. Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast. 
  6. Rol kagbelhaspels altijd geheel af, ook als u niet de volledige lengte nodig heeft. In een opgerolde haspel blijft de warmte hangen en kan deze niet ontsnappen. Om deze reden wordt het ook altijd aangeraden om bij stofzuigers het volledige snoer uit te rollen.
  7. Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct. Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen en de warme delen kunnen dan brand veroorzaken. Daarnaast zijn de starters een bron van warmte: als een starter het niet voor elkaar krijgt dat een tl-buis aan gaat, blijft hij het proberen, waardoor de armatuur kan smelten.
  8. Gebruik meterkasten niet als opslagruimte. Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast, waar u dan liever geen brandbaar materiaal wilt hebben. Het is ook verstandig om een rookmelder in de meterkast te plaatsen. 
  9. Zorg ervoor dat dat er geen scherpe randen zijn die de elektriciteitsdraden kunnen beschadigen.
  10. Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt. Houd een maximaal van 2500 watt aan voor een totaal van alle apparaten (afhankelijk van het soort zekering).

Zorg naast de elektra, ook voor goede brandbeveiliging. 

Bron: Brandveilig.com

Publicatiedatum: 14 maart 2017
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag