Vernieuwd convenant regelt samenloop reis- en zorgverzekeringen

Zorg- en reisverzekeraars hebben hun afspraken voor het omgaan met dubbele dekkingen herzien en verlengd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe versie van het convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen, zo meldt NIBE-SVV

Doel convenant

Het convenant dient 2 doelen. In de eerste plaats het verschaffen van duidelijkheid aan verzekerden over hoe kosten worden afgehandeld als er dekking is op een zorgverzekering en een reisverzekering. In de tweede plaats regelt het convenant wanneer en hoe de verzekeraars kosten op elkaar kunnen verhalen als er sprake is van samenloop. Daarmee worden lastige trajecten met zogenaamde na-u-clausules voorkomen.

Wie draagt zorg voor hulp- en zorgverlening?

In het vernieuwde convenant is bepaald dat de alarmcentrale van de verzekeraar die als eerste door de verzekerde wordt aangesproken, zorgdraagt voor de hulp- en zorgverlening. Er zijn 2 verschillende situaties: 

Benadert de verzekerde de alarmcentrale van de reisverzekeraar, dan:
  • draagt de reisverzekeraar zorg voor de vergoeding van de gemaakte medische kosten;
  • verhaalt de reisverzekeraar de kosten, die gedekt zijn op grond van de Zorgverzekeringswet, op de zorgverzekeraar;
  • verhaalt de reisverzekeraar 50% van de resterende (niet door de Zorgverzekeringswet gedekte) medische kosten op de ziektekostenverzekeraar, voor zover gedekt door een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering.
Is er geen buitenlanddekking in de aanvullende ziektekostenverzekering, dan komen de medische kosten, voor zover deze niet ten laste van de basisverzekering komen, geheel ten laste van de reisverzekeraar (voor zover gedekt door de reisverzekering). Als er geen dekking is voor medische kosten op de reisverzekering, dan brengt de reisverzekeraar de overige medische kosten in rekening bij de verzekerde.

Benadert de verzekerde de alarmcentrale van de zorgverzekeraar, dan:
  • draagt de zorgverzekeraar zorg voor de vergoeding van de gemaakte medische kosten;
  • verhaalt de zorgverzekeraar de medische kosten op de reisverzekeraar, voor zover de medische kosten de dekking van de zorgverzekering te boven gaan en voor zover deze kosten op de reisverzekering zijn gedekt;
  • verhaalt de zorgverzekeraar 50% van de door een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering gedekte medische kosten op de reisverzekeraar.

Geen dekking medische kosten op reisverzekering

Als er geen sprake is van een dekking voor medische kosten op de reisverzekering, dan dient de zorgverzekeraar de niet door de zorgverzekering gedekte medische kosten:
  • ten laste te brengen van de aanvullende verzekering; of
  • te verhalen op de verzekeraar bij wie de verzekerde een aanvullende verzekering met buitenlanddekking heeft; of
  • bij de verzekerde in rekening te brengen, als er geen aanvullende verzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is.
Het nieuwe convenant kunt u hier vinden, evenals de namen van de deelnemende reis- en zorgverzekeraars. Nagenoeg alle reis- en zorgverzekeraars, samen goed voor een marktaandeel van ruim 85%, doen mee aan het convenant. De nieuwe versie van het convenant loopt tot eind 2019 en kan daarna weer worden verlengd. Bron: NIBE-SVV
Publicatiedatum: 23 mei 2017
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag