Vallen op werkvloer meest genoemde arbeidsongeval

Uit een enquête van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 4 arbeidsongevallen als oorzaak vallen op de werkvloer heeft. Daarnaast wordt ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, schoppen of bijten), geraakt worden door een voorwerp en een beklemming vaak genoemd.

In de enquête geeft 3,4% van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240.000 werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Van deze 240.000 werknemers, verzuimde bij 88.000 arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen.

In bijna 30% van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Bedreiging, bijten of schoppen werd ook vaak genoemd (22%), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16%).

Lichamelijk letsel bij 6 op de 10 ongevallen

Bij 6 op de 10 ongevallen met langer verzuim ging het om lichamelijke blessures. Bij bijna 3 op de 10 ongevallen werd ontwrichting, verstuiking of verrekking genoemd. Bij ongeveer 1 op de 10 ongevallen kwamen wonden en oppervlakkige verwondingen en botbreuken voor. Minder vaak deden hersenschuddingen en inwendige kwetsuren zich voor, evenals andere letsels, waaronder verbranding, vergiftiging, infecties en verstikking.

Bij ruim een kwart van de 88.000 arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot langer verzuim gaven de ondervraagden aan dat sprake was van geestelijk letsel (26%). Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring. Bij 16% ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.

Een kwart van de ongevallen vindt plaats op een industriële locatie Ruim een kwart van de ongevallen (26%) deed zich volgens de werknemers voor op locaties als fabrieken en reparatie-werkplaatsen. Bij zorginstellingen en op locaties in de dienstverlenende sector (bijvoorbeeld een kantoor, school of museum) ging het om 15% van de arbeidsongevallen. Op bouwterreinen, in woningen en in openbare ruimten vonden volgens de enquêteresultaten minder arbeidsongevallen plaats. 

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en TNO. De uitkomsten met betrekking tot arbeidsongevallen zijn niet vergelijkbaar met eerdere jaren van de NEA, vanwege methodologische wijzigingen.

Zeker weten dat u goed verzekerd bent tegen verzuim van uw medewerkers? Wij helpen u graag via SchoutenVerzuim.nl!

Bron: Eufin

Publicatiedatum: 03 februari 2016
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag