Schouten Zekerheid en Colpas PensioenConsultancy bundelen krachten!


Op de foto v.l.n.r. Vincent van Dijk (directeur Schouten Zekerheid Employee Benefits), Nic de Regt (oprichter en mede-eigenaar Colpas), Ruud Winkelhof (mede-eigenaar Colpas) en Hans Huizing (directeur Schouten Zekerheid Employee Benefits)

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid heeft een meerderheidsbelang genomen in het Barendrechtse Colpas PensioenConsultancy, specialist in zakelijk pensioenadvies en werknemerscommunicatie. Door deze krachtenbundeling, wordt een belangrijke stap gezet richting het realiseren van de gezamenlijke missie: het creëren van échte zekerheid voor iedereen.

Colpas PensioenConsultancy is sinds 2007 een toonaangevende adviseur op het gebied van zakelijke pensioendienstverlening, voor zowel werkgevers als hun medewerkers. Colpas focust zich op drie hoofdactiviteiten: pensioenadvies en -consultancy, pensioencommunicatie en pensionering. Overtuiging, eenvoud en expertise zijn de pijlers die hierbij centraal staan.

Nic de Regt (oprichter en mede-eigenaar Colpas): “Wij vinden dat pensioen voor onze relaties een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde moet zijn. Pensioen is meer dan een kostbare uitkering voor ‘de oude dag’. Dit dragen wij dan ook vol overtuiging uit in het contact met onze relaties, op een zo eenvoudig mogelijke manier. Pensioen wordt vaak veel te ingewikkeld gemaakt. Wij maken van de pensioenmaterie en ons advies een begrijpelijk en duidelijk verhaal, zodat onze relaties weten waar ze aan toe zijn.” Ruud Winkelhof (mede-eigenaar Colpas): “Onze expertise, kennis en jarenlange ervaring bij verschillende pensioen adviesorganisaties, zorgen ervoor dat wij de markt goed kennen. Hierdoor weten wij wat de mogelijkheden zijn en kunnen we daadkrachtig optreden in het belang van onze relaties.”

Hans Huizing (directeur Schouten Zekerheid Employee Benefits) is er trots op dat Colpas deel gaat uitmaken van Schouten Zekerheid: “De persoonlijke en kwalitatief hoogstaande aanpak van Colpas sluit naadloos aan op onze werkwijze, die tijd, aandacht, betrokkenheid en specialistische kennis vergt. Alleen zo is het mogelijk de uitdagingen en behoeften van onze relaties goed te begrijpen, in kaart te brengen en door te vertalen naar de best passende oplossingen. Deze nieuwe samenwerking heeft als gevolg dat we onze relaties nog beter kunnen bedienen.” Ook collega Vincent van Dijk (directeur Schouten Zekerheid Employee Benefits) is enthousiast: “De professionele en no-nonsense benadering van Colpas komt overeen met die van Schouten Zekerheid. Daarnaast kunnen we door de uitbreiding van onze pensioenadvies activiteiten, de ambities van ons mooie familiebedrijf verder vormgeven.”

Colpas-eigenaren Nic de Regt en Ruud Winkelhof kijken vol vertrouwen naar de toekomst: “We voelen ons enorm welkom en ervaren nu al de meerwaarde van de samenwerking. We kijken ernaar uit elkaars sterktes structureel te benutten. Enerzijds versterken wij de dienstverlening van Schouten Zekerheid vanuit onze core business, specialistisch pensioenadvies. Anderzijds wordt ons dienstverleningspakket door deze stap enorm uitgebreid, met name op het gebied van verzekerbare arbeidsvoorwaarden, zorg- en inkomensverzekeringen en schadeverzekeringsproducten. Kortom: we kunnen nu nóg meer betekenen voor onze gezamenlijke relaties!” Publicatiedatum: 23 februari 2022
Hans Huizing Directeur Employee Benefits
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag Hans Huizing op LinkedIn
Benieuwd naar onze dienstverlening op het gebied van Employee Benefits?