De zakelijke impact van klimaatverandering


Het weer is structureel van slag. We zien meer stortregens, zwaardere stormen, maar ook extreem droge en hete perioden die bijvoorbeeld tot bosbranden leiden. Bovendien blijft de temperatuur gestaag oplopen en stijgt de zeespiegel door smeltend ijs. Hoe hoog moeten de dijken in Nederland straks zijn? Klimaatverandering heeft ook een steeds grotere impact op bedrijfsoperaties. In deze blog bespreekt Ricardo Dors, Commercieel Directeur Grootzakelijk bij Schouten Zekerheid, de risico’s die daaraan verbonden zijn en de manier waarop je die kunt beheersen. 

Verstoorde toeleveringsketens

Extreme weersomstandigheden als overstromingen, droogte, orkanen en bosbranden, kunnen toeleveringsketens verstoren, waardoor de beschikbaarheid van grondstoffen en producten in gevaar komt.

Daarop kun je anticiperen door toeleveringsketens te diversifiëren of leveranciers te zoeken die minder gevoelig zijn voor klimaatrisico's. Om ketens beter te beheren kun je investeren in risicoanalyses en gebruik maken van geavanceerde technologieën zoals IoT of door de status van transporten te monitoren. Verder zijn veel gevolgen van verstoringen in de toeleveringsketens af te dekken met verzekeringen.


Veranderende consumentenvoorkeuren

Consumenten worden steeds milieubewuster. Ze geven vaak de voorkeur aan producten en diensten waarbij in de productie zo min mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen. Om een keuze te maken gebruiken ze onder meer bedrijfsbeoordelingen en rankings van onafhankelijke organisaties.

Om het risico op verlies van milieubewuste klanten te managen zijn verschillende maatregelen te treffen. Allereerst is het belangrijk om je productaanbod vanuit een milieuvriendelijk perspectief te bekijken en dit eventueel aan te passen. Integreer verder emissiereductie in je bedrijfsstrategie en neem daarbij ook eventueel je leveranciers mee. Communiceer verder transparant naar consumenten over je inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid en benadruk daarbij milieuvriendelijke initiatieven.


Toenemende regeldruk vanuit overheden

Wereldwijd nemen overheden meer maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de impact van klimaatverandering te beperken. Bedrijven worden hierdoor geconfronteerd met strengere milieuvoorschriften en soms ook carbon pricing.

Om dit risico te beheersen is proactieve beleidsontwikkeling nodig en kun je desgewenst (met een branchevereniging) lobbyen voor aanvaardbare en werkbare regelgeving. Verder is het verstandig om te investeren in groene technologieën om emissies te reduceren en de bedrijfsoperaties te verduurzamen. Ook voorbereiding op carbon pricing en integratie ervan in financiële planning is een optie.


Schade aan fysieke activa en infrastructuren

Klimaatverandering kan leiden tot schade aan bedrijfsactiva, zoals gebouwen, installaties en transportmiddelen. Dat leidt doorgaans tot stagnatie van bedrijfsprocessen en dus tot ontevreden klanten. Daardoor wordt de bedrijfsreputatie ondergraven. Verder legt de financiële sector steeds meer de nadruk op klimaatrisico's. Dat kan leiden tot hogere verzekeringskosten en het beïnvloedt de toegang van bedrijven tot kapitaal.

Om die risico’s te beheersen is allereerst het belangrijk om regelmatig evaluaties van klimaatrisico’s uit te voeren. Misschien is aanpassing van de infrastructuur nodig om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te beperken. Ook herverzekering om de schade van extreem weer te beperken, is misschien noodzakelijk. Verder kan de premie van bestaande schadeverzekeringen verhoogd worden en daar wil je uiteraard tijdig van op de hoogte zijn. Verder kun je hun klimaatrisico’s opnemen in financiële rapportages. Ook zoeken naar duurzame financieringsbronnen is een optie.


Neem alsnog deel aan de benchmark en download het complete rapport

Niet alleen op milieugebied ontstaan steeds nieuwe risico’s. Ook allerlei andere ontwikkelingen beïnvloeden je risicoprofiel. Hoe kunt je die risico’s beheersen en hoe pakken andere bedrijven dat aan? Dat kun je nagaan door alsnog deel te nemen aan de benchmark van Schouten Zekerheid. Je krijgt dan direct na het invullen van de vragenlijst een overzicht dat duidelijk maakt waar je staat ten opzichte van andere bedrijven. Klik hier voor deelname en de download van het rapport.

Bovendien kun je kosteloos het complete rapport met de resultaten van de benchmark hier downloaden.

Publicatiedatum: 05 maart 2024
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Lees hier het hele benchmarkrapport