Prinsjesdag 2020: zorg en zekerheid

Maatregelen en ontwikkelingen op het gebied van zorg en zekerheid

In dit artikel leest u over de veranderingen op het gebied van zorg en zekerheden voor personen die in Nederland wonen of werken. Denk aan de stijgende zorgtoeslag, de inkomensafhankelijke bijdrage en het kindgebonden budget. Ook behandelen we een aantal aanpassingen in de kinderopvangtoeslag en de verwachte stijging in de zorgpremie.

Zorg

Een aantal opvallende zaken:

 • Voor 2021 verwacht VWS een gemiddelde premiestijging van € 4,33 per maand (€ 58 per jaar). Vorig jaar op Prinsjesdag ging VWS uit van een stijging van € 37 per jaar, maar uiteindelijk daalde de gemiddelde premie zelfs met € 5 per jaar.

 • VWS verwacht dat zorgverzekeraars in 2021 nog € 0,45 miljard overreserves zullen inzetten om de premies te dempen. Dit bedrag aan inzet van reserves verwachtte VWS ook per 2020, maar dat is uiteindelijk € 0,2 miljard geworden.

 • De inkomensafhankelijke bijdrage (regulier tarief) stijgt met 0,30% naar 7,00%.

 • Ook het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage stijgt met 0,30% naar 5,75%.

 • Het verplichte eigen risico blijft, zoals afgesproken in het regeerakkoord, gehandhaafd op € 385 per jaar. Dit heeft uiteraard een negatief effect op de hoogte van de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdragen.

 • De procentuele premie voor de Wlz blijft gelijk volgens afspraak. Voor 2021 verwacht de Overheid wel een exploitatietekort bij de Wlz. Dit tekort wordt opgeheven door de Rijksbijdrage Wlz.

 • Per 18 juli 2020 is tijdelijk paramedische herstelzorg voor coronapatiënten aan het verzekeringspakket toegevoegd. De aanspraak is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar toegevoegd aan het basispakket. Deze termijn kan verlengd worden, afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie.

 • Voor verschillende hulpmiddelen en bepaalde verstrekkingen gelden eigen bijdragen. Bijvoorbeeld voor brillen en lenzen, haarwerken, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Deze eigen bijdragen worden jaarlijks aangepast.

Benieuwd naar alle wijzigingen? Deze vindt u in in deze sheet.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De hoge inkomensafhankelijke bijdrage wordt verhoogd naar 7%. De lage inkomensafhankelijke bijdrage wordt verhoogd naar 5,75%. 

Kinderopvang

Verzamelwet kinderopvang

Vanaf 1 januari 2021 wil het kabinet het recht op kinderopvangtoeslag uitbreiden. Dit betekent dat ook gezinnen waarvan één van de partners een permanente Wlz-uitkering heeft en de andere partner werkt, recht krijgen op kinderopvangtoeslag. De partner met een Wlz-uitkering kan namelijk niet altijd voor de kinderen zorgen. Daarnaast wordt voor zwangere vrouwen die rond de bevalling werkloos worden, het recht op kinderopvangtoeslag verlengd.

Proportioneel vaststellen

Het kabinet wil er met het wetsvoorstel Proportioneel vaststellen voor zorgen dat ouders die voor kinderopvang niet de volledige eigen bijdrage betalen, alsnog recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouders krijgen een toeslag die in verhouding staat tot de betaalde eigen bijdrage.

Indexeren inkomensgrenzen kinderopvangtoeslag

In 2021 worden de percentages waarmee de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag worden geïndexeerd eenmalig verlaagd met 0,6 procentpunt. Deze verlaging zorgt voor een kleine besparing; daarmee kunnen maatregelen voor de verbetering van de kinderopvangtoeslag worden betaald.

Verruiming koppeling gewerkte uren

De koppeling gewerkte uren (KGU) wordt voor de buitenschoolse opvang (BSO) gelijkgesteld aan de dagopvang. Hierdoor krijgen ouders met kinderen op de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit was voorheen 70%.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag wordt verhoogd naar € 1.292,- per jaar voor eenpersoonshuishoudens. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt deze toeslag naar € 2.482,- per jaar.

Kindgebonden budget (vanaf het derde kind)

Het kindgebonden budget dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 617,-.

13-wekenecho

In de tweede helft van 2021 wordt de 13-wekenecho opgenomen in de prenatale screening. Dit gaat samen op met een onderzoek naar de uitvoering van de echo. Zwangere vrouwen kunnen hiervan vrijwillig gebruikmaken. Zodoende kunnen ze eerder dan met de 20-wekenecho te weten komen of de foetus eventuele ernstige structurele afwijkingen heeft.

HPV-vaccinatie

Vanaf 2021 worden ook jongens gevaccineerd tegen het HPV-virus. De leeftijdgrens voor de oproep voor vaccinatie wordt voor iedereen verlaagd naar 9 jaar. Kinderen die de oproep hebben gemist kunnen na hun 14e de vaccinatie alsnog halen. Ook personen tussen 18 en 26 jaar oud die eerder de vaccinatie niet wilden, kunnen de vaccinatie alsnog halen.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Het kabinet wil eind 2024 een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand laten ingaan, omdat er een kans bestaat dat gesubsidieerde rechtsbijstand in de toekomst niet meer voor iedereen toegankelijk is.. Via proeven in 2021 wordt het nieuwe stelsel uitgewerkt. Hierbij wordt vooral gekeken naar:

 • Makkelijker toegang tot gesubsidieerde rechtsbijstand.

 • Hogere kwaliteit en betere vergoedingen voor professionals.

 • Het voorkómen van de kans dat overheid en burger het niet met elkaar eens zijn.

Vragen?

Wij helpen u graag op het gebied van zorg en zekerheid, maar natuurlijk kunt u ook voor de andere thema’s rondom Prinsjesdag bij ons terecht: pensioen, werkgelegenheid en de coronamaatregelen.

Publicatiedatum: 17 september 2020
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag
Benieuwd naar de mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering?