Pensioenleeftijd 68: het raakt ons allemaal

Om onze pensioenen betaalbaar te houden, ondanks de bekende problematiek van de vergrijzing en de fors verlaagde marktrente, heeft de overheid de laatste jaren diverse maatregelen getroffen. Wat is de impact van deze gevolgen voor u als werkgever en voor uw werknemers?
De maatregelen zijn al een aantal jaren actief. Zo is vanaf 2013 de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar, is in 2014 eveneens de pensioenrichtleeftijd binnen pensioenregelingen verhoogd, waarna in 2015 een versobering van de maximale pensioenopbouw is toegepast. Destijds is ook aangekondigd dat zowel de AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd de komende jaren evenredig zullen stijgen met de levensverwachting. Inmiddels is de AOW-leeftijd dan ook gestegen naar 65 jaar en 9 maanden en is de pensioenrichtleeftijd gesteld op 67 jaar. In 2018 zal weer een nieuwe stap worden gezet: de AOW-leeftijd wordt op 66 jaar gesteld en de pensioenrichtleeftijd stijgt naar 68 jaar.

Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever en voor uw werknemers?
Een verhoging van de pensioenleeftijd betekent dat de jaarlijkse kosten voor u als werkgever zullen verminderen, ervan uitgaande dat het totaal op te bouwen pensioen en ook de overige voorwaarden en tarieven ongewijzigd blijven. Immers, er kan een jaar langer worden gespaard en er hoeft een jaar korter uitgekeerd te worden. Goed nieuws dus. Voor de werknemer betekent een verhoging van de pensioenleeftijd echter, zonder verdere compensatie, een aantasting van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt de oudere werknemer geconfronteerd met een pensioengat. Zo zal een werknemer die in 2018 de leeftijd van 66 bereikt, ook op dat moment AOW-gerechtigd worden en dus waarschijnlijk pensioneren, terwijl de pensioenregeling uitgaat van een pensioenleeftijd die 2 jaar hoger is. Uiteraard is het voor de werknemer mogelijk om de uitkeringen 2 jaren te vervroegen, echter dit betekent een forse verlaging van het jaarlijks pensioenbedrag. De vraag is of de betreffende werknemer hier wel rekening mee heeft gehouden.

Wat wordt er van u als werkgever verwacht?
Het feit dat de wetgever de pensioenleeftijd verhoogt, wil arbeidsvoorwaardelijk niet zeggen dat de werkgever de pensioenregeling hier dan ook op kan aanpassen, zonder verdere compensatie voor de werknemer. Er zal dus overleg plaats dienen te vinden tussen werkgever en werknemers.

Wij helpen u graag
Onze pensioenconsultants staan u uiteraard graag terzijde om u te helpen dit gesprek te voeren en om u te voorzien van een helder en constructief advies in dit dossier. Neem gerust contact op om een afspraak te maken voor een eerste oriënterend gesprek.   

Publicatiedatum: 02 juni 2017
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag