Noord-Brabant koploper autoschade

In Noord-Brabant werden vorig jaar bijna 20 procent meer schades geclaimd dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van schadespecialist CED die BNR heeft opgevraagd. Het goede nieuws is dat het aantal schades over de afgelopen vijf jaar wel structureel is teruggelopen.

Ruud Kooyman, directeur van CED, vertelt dat we in Nederland gemiddeld een miljoen autoschades per jaar hebben. In Noord-Brabant ligt het aantal schades zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. "Wij denken dat de verklaring hiervoor ligt bij het aantal verkeerswegen. We zien dat Noord-Brabant het meest uitgebreide wegennet heeft met een groot aandeel gemeentelijke en provinciale wegen. Het is algemeen bekend dat rijkswegen een stuk veiliger zijn." In Zeeland werd de minste schade gereden. "Daar zijn ook veel provinciale wegen, maar zijn de verkeerssituaties overzichtelijker en is er minder verkeer op de weg", vertelt Kooyman.

Minder schade

Het goede nieuws is dat het aantal autoschades over de afgelopen vijf jaar structureel is teruggelopen. "Daar zien we een daling van ongeveer 35 procent", zegt Kooyman. "We denken dat dat komt door de economische omstandigheden - dus minder verkeer op de weg -, de overheidsmaatregelen (zoals de bouw van rotondes), het schoonmaken van de wegen en toch ook wel de komst van de moderne auto's met automatische remsystemen en dergelijken."

Verkeersveiligheid

Peter Van der Knaap, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, benadrukt dat schade niet alles zegt over de verkeersveiligheid in Nederland. "Het is positief dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp. Maar er moet naast schade ook naar andere aspecten worden gekeken, zoals vandalisme en inbraken. Dan is het wel opvallend om te zien dat ook dan de zuidelijke provincies hoger scoren dan de rest van het land."

Slachtoffers

Ook slachtoffers zijn een belangrijk gegeven als je wilt kijken naar verkeersveiligheid. "Dan is Noord-Brabant ook de provincie met de meeste verkeersdoden. Maar als je dat vergelijkt met het aantal inwoners scoort Brabant niet heel extreem", vertelt Van der Knaap. "De cijfers vragen dus om enige nuance. Zeeland heeft bijvoorbeeld, met minder verkeersdoden per provincie, meer verkeersdoden per inwoner."

Inrichting wegen

Gemeentelijke wegen zijn samen met de provinciale wegen het lastigst om veilig te krijgen, vertelt Van der Knaap. "Een rijksweg heeft een gescheiden rijrichting, geen dwarse conflicten. Veiligheid heeft veel te maken met de inrichting. Het scheiden van kwetsbare verkeersdeelnemers met snelverkeer is bijvoorbeeld op snelwegen veel makkelijker te realisering."

Rijgedrag

Naast infrastructuur is natuurlijk ook rijgedrag belangrijk, benadrukt Van der Knaap. "Snelheid, uitgerust rijden, je niet laten afleiden door bijvoorbeeld je telefoon, een veilige auto kopen en geen drank en drugs gebruiken. Als niemand zich in verkeer liet afleiden zou dat zo'n 120 doden per jaar kunnen schelen."

Schade? Neem zo snel mogelijk contact op met onze schadeafdeling zodat zij u kunnen ondersteunen.

Bron: BNR

Publicatiedatum: 25 september 2015
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag