Invoering Wet Werk en Zekerheid: bent u op de goede weg?

Per 1 januari 2015 is het eerste deel van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. En per 1 juli 2015 worden opnieuw wijzigingen uit de Wet doorgevoerd. Is uw organisatie klaar voor al deze wijzigingen?

Bijna iedere werkgever krijgt te maken met de wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid, die als doel hebben om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Het is goed om te kijken of u op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen en uw zaken goed op orde heeft. Daarom een korte checklist om te kijken hoe ver uw organisatie is:


  • Heeft u de (lopende) tijdelijke contracten al op de nieuwe wetgeving afgestemd? 
  • Is de aanzegverplichting opgenomen in uw werkprocessen? 
  • Is in uw (tijdelijke) contracten het oude concurrentiebeding herschreven of verwijderd? 
  • Weet u wat voor gevolgen de transitievergoeding voor uw bedrijf heeft? 
  • Heeft u uw dossiervorming op orde? 
  • Is de ketenbepaling van de tijdelijke contracten al losgekoppeld van de anciënniteit berekening van de transitievergoeding? 
Wanneer u de bovenstaande vragen overwegend met ‘ja’ kunt beantwoorden, bent u op de goede weg. Heeft u nog veel vragen die u met ‘nee’ beantwoord? Dan is het tijd om actie te ondernemen en te zorgen dat uw organisatie straks Wet Werk en Zekerheid-proof is.


Masterclass Wet Werk en Zekerheid

Wilt u meer weten of zeker weten dat u klaar bent voor de wijzigingen die per 1 juli plaatsvinden? Bezoek dan onze Masterclass Wet Werk en Zekerheid, waar wij u, samen met een Arbeidsrechtadvocaat, alles vertellen over de wijzigingen en wat er van u als werkgever wordt verwacht.

Publicatiedatum: 05 maart 2015
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag