Hoe beperkt u de impact van de veranderende verzekeringsmarkt?

Eerder hebben wij een beeld geschetst van de veranderende verzekeringsmarkt en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast hebben wij de gevolgen in kaart gebracht en de situatie in Nederland uitgelicht. Wat kunt u eigenlijk doen om de impact van de veranderende verzekeringsmarkt te beperken? En hoe kunnen wij u hierbij ondersteunen? In dit artikel vindt u het antwoord op beide vragen. 

We leven in een dynamische wereld die constant verandert. Ook de verzekeringsmarkt is onderhevig aan veranderingen en dit brengt voor u serieuze uitdagingen en een toenemende onzekerheid met zich mee.

Wat kunt u doen?

Samen met ons kunt u een aantal stappen zetten om de impact van de veranderende verzekeringsmarkt te beperken:

  • Breng samen met ons uw te verzekeren risico's nauwkeurig in kaart en bepaal wat voor u een acceptabele en betrouwbare dekking is.
  • Zorg dat u beschikt over relevante en actuele risico-informatie, zoals een beschrijving van uw bedrijfsactiviteiten en werkprocessen, een actuele RI&E en sterke inkoop- en verkoopvoorwaarden.
  • Voer een diepgaande risico-analyse uit, zodat u een onderscheidend en actueel risicoprofiel kunt voorleggen aan verzekeraars. Graag helpen wij u hierbij.
  • Werk structureel en meerjarig aan uw risicoprofiel en communiceer hier open en transparant over richting verzekeraars. Zo creëert u vertrouwen en verhoogt u de kans op het verkrijgen én behouden van de benodigde verzekeringsdekking.
  • Inventariseer samen met ons en de betrokken verzekeraars welke preventieve maatregelen positief bijdragen aan het beheersen van uw risico's. Voorkomen is immers beter dan genezen en een schade kent alleen maar verliezers.

Uiteraard staan wij klaar om u bij de bovenstaande stappen te ondersteunen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel en/of de impact van de veranderende verzekeringsmarkt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 11 februari 2020
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Download onze marktrapportage 'Hoe navigeert u door de veranderende verzekeringsmarkt?'