Financiële gevolgen bij een overstroming: wel een pand, geen klanten

De weersomstandigheden worden steeds extremer. Warme winters, flinke hagelbuien en sneeuw in april zijn maar enkele voorbeelden van de veranderende omstandigheden. Deze situaties brengen ook weer andere risico’s met zich mee, zoals overstroming. Wist u dat in principe 60% van het Nederlandse landoppervlak kan overstromen? Hoe zit dat in de buurt van uw bedrijf? Wat moet u bij een overstroming doen? En wat keert uw verzekering uit bij schade door een overstroming?

Bijna 65 jaar geleden overstroomde Nederland tijdens de watersnoodramp van 1953. Deze ramp heeft veel schade aan het Nederlandse landschap en helaas ook een groot verlies van levens veroorzaakt. We waren het allemaal met elkaar eens: dit mocht nooit meer gebeuren. De Deltawerken zijn gebouwd om ervoor te zorgen dat een nieuwe watersnoodramp nooit meer plaats kan vinden in Nederland. Alle problemen leken opgelost, maar helaas is dat niet het geval. Na de watersnood zijn er nog tal van incidenten geweest, denk aan de evacuatie van het Rivierenland 1995 of de kadebreuk bij Wilnis in 2003. Dit overzicht van de NOS toont onze strijd tegen het water, de afgelopen 100 jaar.

De mogelijkheid dat Nederland weer slachtoffer wordt van een overstroming wordt steeds groter. Dit komt door het veranderde klimaat, de stijgende zeespiegel en de toenemende neerslag. Miljoenen gebouwen staan op een plek die zou kunnen overstromen; nabij de kust, in een polder of naast een rivier of beek:

 • 60% van het landoppervlak van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Hierbij worden de Waddenzee en het IJsselmeer niet mee gerekend. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de binnendijkse en buitendijkse gebieden, alle gebieden worden meegerekend. 
 • 26% van het landoppervlak van Nederland ligt onder NAP. Dit zijn gebieden die over heel Nederland verspreid zijn. 
 • 55% van het landoppervlak van Nederland ligt binnen de dijkringen, deze stukken land worden dus beschermd door dijken, duinen, dammen en kustwerken. 
 • 4% van het landoppervlak van Nederland is buitendijks gebied. Deze gebieden liggen buiten de dijkringen en worden niet beschermd door dijken, duinen, dammen en kustwerken. 

Op onderstaande afbeelding wordt de kans op een overstroming weergegeven in de huidige situatie.

Kans op overstroming in Nederland. Bron: waterrampen.weebly.com

Wanneer dijken door zouden breken, ziet dit kaartje er heel anders uit:

Kans op overstroming bij dijkdoorbraken. Bron: risicokaart.nl

Kan ik schade na een overstroming verzekeren?

Een gewone inboedel- of opstalverzekering dekt in principe de geleden schade niet. Kosten als gevolg van brand, inbraak en storm worden wel vergoed, schade door rampen als overstromingen en aardbevingen niet. Lange tijd was het niet (meer) mogelijk om een aparte verzekering tegen overstromingsschade af te sluiten. Na de watersnoodramp van 1953 spraken verzekeraars af om dit soort grote rampen voortaan niet meer in de dekking op te nemen. Het risico dat een verzekeraar om zou vallen, zou te groot zijn. Slecht een enkele zakelijke verzekeraar vergoedt deze schade wel standaard. Sinds 2015 is het wel weer mogelijk om een aparte verzekering voor overstromingsschade af te sluiten. De premie van deze verzekering is afhankelijk van het risicogebied.

Maar ik krijg bij een overstroming toch een vergoeding vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts)?

De Wts is een initiatief vanuit de overheid. Wanneer u slachtoffer wordt van extreem natuurgeweld, dan kunt u daar terecht om (een gedeelte van) uw schade vergoed te krijgen. De Wts vergoedt niet alle kosten: het gaat om een tegemoetkoming in de schade aan (bedrijfs)pand en inboedel. De regeling vergoedt evenmin schade die ‘redelijkerwijs verzekerbaar’ was. Met andere woorden: als er verzekeringen zijn maar burgers of bedrijven die niet afsluiten, vissen zij achter het net. Nu is dit niet het geval; omdat er maar één aanbieder is van de verzekering tegen overstromingsschade, mag iedereen aanspraak maken op een uitkering vanuit de Wts.

En daar zit ook direct het probleem. Want wat als bij een nationale watersnoodramp écht iedereen aanspraak doet op dit fonds? Dan is er natuurlijk nooit genoeg geld om al deze schade op te vangen. Daarnaast moet u ook denken aan uw bedrijfscontinuïteit. Vanuit de Wts kan een uitkering komen voor goederen en inventaris en wellicht voor uw pand. Maar hoe zit het met de bedrijfsschade? U kunt er wel vanuit gaan dat uw bedrijfsvoering na een overstroming een tijdje stil ligt. Doordat u geen elektriciteit heeft, doordat internet niet werkt of doordat klanten u niet kunnen bereiken. En deze, niet-tastbare kosten worden niet vergoed vanuit de Wts, waardoor een overstroming uw bedrijf heel veel geld kan kosten en de bedrijfscontinsuïteit in gevaar kan brengen.

Dus: overstromingsschade verzekeren

Daarom is het aan te raden om een verzekering tegen overstromingsschade af te sluiten. In landen als Engeland en Duitsland is het afsluiten van een dergelijke verzekering voor bedrijven al jaren heel gebruikelijk. Veel ondernemers durven daar het risico niet zelf te nemen, omdat de financiële gevolgen bij een overstromingsschade voor veel bedrijven niet zelf te dragen zijn. In Nederland is de verzekering enkel af te sluiten via een tussenpersoon, zoals Schouten Zekerheid.

Voor uw machines en goederen-/handelsvoorraad, waar u voor uw bedrijfsvoering afhankelijk van bent, kunt u op het gebied van risicomanagement uiteraard maatregelen treffen om te voorkomen dat uw bedrijf volledig stil komt te liggen door een overstroming. Daarnaast zijn er creatieve oplossingen mogelijk om in ieder geval de machines en goederen-/handelsvoorraad tegen het overstromingsrisico te verzekeren, indien u niet wenst een aparte overstromingsverzekering af te sluiten.

Preventietips

Natuurlijk is een overstroming lastig te voorkomen, maar u kunt wel preventiemaatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken:

 • Sluit een waterdector aan op de inbraakinstallatie. U ontvangt een bericht zodra water binnendringt in uw gebouw. Hoe sneller u erbij bent, hoe meer u kunt doen om de schade te beperken. 
 • Plaats – zodra de overheid of een weerdienst een waarschuwing geeft – tijdelijke waterkeringen (verplaatsbare elementen gevuld met water of zand) bij de deuren. 
 • Bekijk of het een mogelijkheid is om gemetselde of betonnen muren te plaatsen met openingen die helemaal afgesloten kunnen worden wanneer dat nodig is. 
 • Plaats goederen nooit direct op de grond, maar altijd op pallets die minimaal 10 centimter van de grond af zijn. 

Wat is eigenlijk de kans van overstroming bij mij in de buurt?

Op de website www.overstroomik.nl kunt u bekijken hoe groot de kans op een overstroming is in de regio waar uw bedrijfspand gevestigd is. Op deze website leest u ook wat de gevolgen bij een overstroming in de buurt zijn; denk aan het ontbreken van water, elektriciteit en gas maar ook aan drukte op de weg als de hele buurt massaal probeert het gebied te verlaten. Ook vindt u op deze website do’s en don’ts om te doen bij een overstroming.

Wat moet ik doen bij een overstroming?

Mocht het toch zover komen, houdt dan deze tips in uw achterhoofd:

 • Stap niet direct in de auto. Door drukte op de wegen zal de kans groot zijn dat u vast komt te staan in een file. Als het water de file bereikt, heeft u een groter probleem. 
 • Als u het advies krijgt om in uw bedrijfspand of woning te blijven, is het belangrijk om een droge plek te hebben. Verplaats alle spullen die u nodig heeft (drinkwater, voedsel, medicatie etc.) naar deze droge plek, bijvoorbeeld de bovenste etage van uw pand of de zolder. 
 • Tijdens een overstroming vallen de meeste slachtoffers door onderkoeling, dus zorg dat u droog en warm blijft. 
 • Zorg voor een vluchtweg voor het geval dat het water toch meer stijgt dan verwacht. Maak ook kenbaar waar u bent door bijvoorbeeld een wit laken uit een raam te hangen. 
 • Bescherm uw bedrijf of woning tegen schade. Draai om deze reden de gaskraan dicht, ontkoppel alle apparaten en probeer toiletten en wastafels af te dekken om te voorkomen dat rioolwater uw woning kan betreden. 
 • En vooral: raak niet in paniek. 

Heeft u uw overstromingsrisico, en uw andere risico's in kaart? Schouten Zekerheid helpt u graag bij het in kaart brengen en afdekken van de risico's van uw bedrijf.

Publicatiedatum: 02 juni 2017
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag