Eerste raming vuurwerkschade: 13 miljoen euro

De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s komt volgens een eerste schatting uit op circa 13 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars, zo meldt AMweb. De schade lijkt daarmee licht gedaald te zijn ten opzichte van vorig jaar, toen deze schade meer dan 14 miljoen euro bedroeg, al leek ook toen de schade in eerste instantie een stuk lager uit te pakken.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudejaarsdag registeren. Stichting Salvage, die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, kwam tijdens Oud & Nieuw 99 keer in actie bij grote incidenten, waarvan 11 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was vaker dan vorig jaar. Stichting Salvage komt morgen met meer uitgebreide cijfers. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “De geschatte schadelast mag dan lager zijn, we mogen hiermee niet tevreden zijn.”

Het werkelijke schadecijfer wordt veel later bekend. Zo werd eind vorige week pas duidelijk dat de schade tijdens de jaarwisseling 2015/2016 een stuk hoger was uitgepakt dan oorspronkelijk geraamd.

Busjes van taxivereniging in Dordrecht verwoest

Grotere incidenten deden zich onder meer voor in Nijmegen, Lent, Zaandam en Gemert waar woningen onbewoonbaar raakten. In de grote steden zien verzekeraars een wisselend beeld: waar het in Amsterdam en Utrecht qua incidenten en autobranden rustiger lijkt dan vorig jaar, komen er meer claims van kleine en middelgrote schades uit Rotterdam en met name Den Haag, waar ook het aantal autobranden verdubbelde naar circa 40. In de middelgrote steden was het onrustig in Amersfoort en Vlissingen, waar ook meerdere auto’s uitbrandden. Zo werden in Dordrecht twee busjes van een taxivereniging voor ouderen, kinderen en gehandicapten verwoest.

Basisschool in Eindhoven in vlammen op

De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend, in Eindhoven ging een basisschool goeddeels in vlammen op.

Pleidooi voor aanpak illegaal vuurwerk en relschoppers

Het Verbond vindt het positief dat uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt dat het aantal meldingen een stuk lager ligt dan vorig jaar. “Maar het is buitengewoon ernstig dat op veel plaatsen zwaar en veelal illegaal vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. Een harde aanpak van dit zware illegale vuurwerk en relschoppers kan en mag niet bij alleen woorden blijven”, aldus Verbondsdirecteur Weurding.

Verbond steunt verbod op vuurwerk niet

Achmea maakt nog voor de afgelopen jaarwisseling bekend het nationaal vuurwerkmanifest te hebben ondertekend en daarmee een voorstander te zijn van een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Het nationaal vuurwerkmanifest is een initiatief van de oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen. Volgens hen zorgt de viering van Oud en Nieuw in z’n huidige vorm voor teveel letsel, schade en maatschappelijke overlast. Ze pleiten er daarom voor om vuurwerk alleen nog maar te laten afsteken door professionals. Het manifest is inmiddels door meer dan 1.000 organisaties en 35.000 particulieren ondertekend. Volgens het Verbond van Verzekeraars is buiten Achmea onder de leden nog nauwelijks draagvlak voor een vuurwerkverbod.

Bron: AMweb

Publicatiedatum: 04 januari 2017
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag