Een kredietverzekering is dé oplossing voor onbetaalde rekeningen

Op een klant die zijn rekening niet betaalt zit geen enkele ondernemer te wachten. Helaas leiden de extreme inflatie, fors stijgende energieprijzen en personeels- en materiaaltekorten tot steeds meer wanbetalers. Wilt u weten hoe een kredietverzekering de continuïteit van uw onderneming kan waarborgen als klanten hun financiële verplichtingen niet nakomen? Lees dan verder.

Als gevolg van de coronapandemie, de daaropvolgende Russische inval in Oekraïne en de enorme inflatie is de verwachting dat de wereldwijde economie in een (forse) crisis gaat belanden. De energierekening loopt op tot extreme hoogten, de brandstofprijzen zijn enorm gestegen en ook de dagelijkse boodschappen vallen fors duurder uit. Het gevolg is dat consumenten vaker de hand op de knip houden en dat zorgt weer voor dalende omzetten bij bedrijven, die het toch al moeilijk hebben. Want ze hebben zelf ook een torenhoge energierekening, kampen daarnaast met personeels- en materiaaltekorten, moeten de overheidssteun die zij tijdens de coronapandemie kregen terugbetalen en door de stijgende rentetarieven moeten zij tegen een hogere rentestand andere schulden herfinancieren.

De kredietverzekering
Kortom, steeds meer bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden, omdat hun eigen kosten fors stijgen en doordat ze worden geconfronteerd met klanten die hun rekening niet meer kunnen betalen. De kans op een domino-effect is groot, want als de ene ondernemer zijn rekeningen niet langer kan betalen, dan kan de andere dat op een gegeven moment ook niet meer.

Een oplossing voor de verwachtte financiële crisis en stijgende inflatie hebben wij helaas niet. Maar wij hebben wél een instrument dat u kan helpen om op een bewuste en verantwoorde manier te ondernemen: de kredietverzekering. Verkoopt u goederen of een dienst waarbij betaling achteraf plaatsvindt? Met een kredietverzekering kunt u het betalingsrisico verzekeren. Betaalt een debiteur, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, zijn rekening aan u niet, dan kunt u het schadebedrag claimen bij uw verzekeraar.

15 procent
Slechts 15 procent van de Nederlandse bedrijven heeft een kredietverzekering. 'Veel te duur', 'een kredietverzekering is alleen voor grote organisaties', 'onze klanten betalen altijd op tijd en gaan niet failliet' en 'ik heb geen zin in die administratieve rompslomp' zijn veelgehoorde argumenten waarom ondernemers zich niet verzekeren tegen wanbetalende klanten. Die argumenten weerleggen wij graag.

Prijs
Een kredietverzekering kost gemiddeld tussen de 0,075% en 0,35% van uw jaaromzet. De premie wordt onder andere bepaald door de branche waarin uw onderneming werkzaam is, de landen waarin uw debiteuren zijn gevestigd en zijn/haar liquiditeit. Een kredietverzekering is een flexibel product, waarbij de voorwaarden en clausules kunnen worden aangepast aan uw organisatie en manier van werken. Bepaalde 'sterke' debiteuren kunnen worden uitgesloten van dekking. Verder kent een kredietverzekering componenten als debiteureninformatie en een incassoprocedure, die uw debiteurenbeheer versterken.

Grootte
Wat uw omzet ook is, voor elke onderneming is een financieel verlies vervelend. Met een kredietverzekering wordt het verlies van niet-betalende debiteuren opgevangen en de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd. Uw verzekeraar dekt de schade, zodat u de focus kunt blijven houden op het genereren van (nieuwe) business en groei.

Goed contact
U heeft een goed contact met uw klant, die altijd op tijd betaalt. Dat is fijn, maar wie zegt dat dit zo blijft? Misschien komen zij in de problemen omdat hun leveranciers in gebreke blijven? Betaalt uw debiteur ineens later dan gebruikelijk, dan is er vaak iets aan de hand. Met een kredietverzekering wordt u niet de dupe van de problemen die uw klant heeft.

Administratieve rompslomp
Inderdaad, het sluiten van een verzekering brengt administratieve handelingen met zich mee. Maar die verzorgen wij graag voor u. Zodat u zich kunt focussen op uw onderneming en zich geen zorgen hoeft te maken als debiteuren uw rekeningen niet betalen.

Vragen?
Een kredietverzekering waarborgt de continuïteit van uw onderneming als klanten hun financiële verplichtingen niet nakomen. Wilt u meer weten over kredietverzekeringen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
Publicatiedatum: 18 oktober 2022
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Hulp nodig bij het in kaart brengen van uw financiële risico's?