De transitievergoeding bij een verlopen cao

Dit jaar is veel gewijzigd in de Wet werk en zekerheid. Zo is de ontslagvergoeding komen te vervallen en hiervoor in de plaats is de transitievergoeding gekomen. Een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft recht op deze vergoeding bij onvrijwillig ontslag of niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst. Maar hoe zit het met de transitievergoeding als de cao verlopen is?

Het doel van de transitievergoeding is enerzijds een compensatie voor ontslag, anderzijds ter bevordering van transitie van werk naar werk. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna met een maximum van € 75.000,- bruto (of een jaarsalaris als dat meer bedraagt). Deze vergoeding is ook verschuldigd als een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat.

Wachtgeldregeling of ontslagvergoeding

Indien in de huidige cao een vergoeding staat opgenomen bij ontslag (bijvoorbeeld een wachtgeldregeling of een ontslagvergoeding), hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald zolang de nieuwe cao nog niet tot stand is gekomen. Er kan geen cumulatie bestaan van een vergoeding uit de cao en de transitievergoeding omdat een werkgever dan dubbelop zou betalen. Totdat een nieuwe cao is gesloten hoeft daarom geen transitievergoeding te worden betaald indien er al een vergoedingsplicht op grond van de cao bestaat.

Met dank aan Pascal Kruit, Arbeidsrechtadvocaat bij Ten Holter Noordam advocaten

Publicatiedatum: 19 augustus 2015
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag