De toegevoegde waarde van een collectieve zorgverzekering

Op dinsdag 12 april 2022 heeft de Tweede Kamer gestemd vóór het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Deze wet treedt per 1 januari 2023 in werking. Neemt u als werkgever uw gezondheidsbeleid serieus? Dan mag een collectieve zorgverzekering, ook zonder korting op de basisverzekering, eigenlijk niet ontbreken. Een collectieve zorgverzekering is namelijk nog steeds onmisbaar voor u en uw medewerkers.

Ruim 60% van de Nederlanders is collectief verzekerd tegen ziektekosten. Het merendeel daarvan profiteert via de werkgever van een aantrekkelijke premiekorting. Maar een collectieve zorgverzekering biedt meer dan alleen een premievoordeel. U kunt het contract met de verzekeraar ook gebruiken om uw medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Verzekeraars zijn immers gespecialiseerd in het voorkomen en beperken van langdurige gezondheidsproblemen. Daarnaast vergroot een collectieve zorgverzekering de aantrekkingskracht van uw bedrijf voor bestaande en toekomstige medewerkers. In dit artikel presenteren wij de toegevoegde waarde van een collectieve zorgverzekering voor u als werkgever én uw medewerkers.

Preventie

Hoewel de premiekorting op collectieve basisverzekeringen vanaf 2023 komt te vervallen, blijft het financiële voordeel nog steeds een van de redenen voor het aanbieden van een collectiviteit. Nóg belangrijker is dat de collectieve zorgverzekering allerlei mogelijkheden biedt om uw medewerkers gezond te houden. Met name op preventiegebied is veel winst te behalen. Vaak komt de arbodienst pas in beeld als iemand verzuimt, maar de ervaring leert dat hier vaak een periode van verminderde productiviteit en inzetbaarheid aan voorafgaat en ook dat kost u veel geld. Via de zorgverzekeraar kunnen preventieve maatregelen worden ingezet, die de kans op uitval en dus ook de kosten voor u als werkgever, verminderen.

Stress is bijvoorbeeld een veelvoorkomende oorzaak van ziekteverzuim. Mensen vinden het vaak lastig om werk en privé te combineren, zeker als zij ondertussen ook zorg verlenen aan hun kinderen en/of ouders. Veel zorgverzekeraars bieden hulp aan bij het inschakelen van providers ter voorkoming van stress. Ook zijn er verzekeraars die platforms inrichten over onderwerpen zoals leefstijl en mantelzorg. Hierdoor weten uw medewerkers beter hoe ze met zo’n situatie kunnen omgaan en wordt de kans op uitval kleiner. Bovendien worden deze platforms ook constant gevuld met actuele zaken. Daarnaast kan een zorgverzekeraar helpen met snelle online psychologische hulpverlening voor uw medewerkers, waarmee uitval kan worden voorkomen.

De informatievoorziening van verzekeraars is veelal gratis. Natuurlijk hebben de zorgverzekeraars er ook belang bij om de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, aangezien dat ook hen kosten scheelt. Soms geeft de verzekeraar werkgevers binnen een collectiviteit een budget dat kan worden besteed aan preventieve maatregelen. Denk hierbij aan een gezondheidscheck, online werkplekonderzoeken of workshops over slaap en voeding bij ploegendiensten of in de zorgbranche. Daarnaast kunt u als werkgever gebruikmaken van de inkoopkorting die de zorgverzekeraar heeft bij de leveranciers. Een bijkomend voordeel is dat de zorgverzekeraar alvast de kwaliteitscheck van de leveranciers heeft gedaan.

Gezondheidsbeleid is meer dan vers fruit aanbieden

U wilt met en binnen uw organisatie uitdragen dat een gezonde leefstijl en duurzame inzetbaarheid samengaan. Maar één keer per week een schaal vers fruit voor uw medewerkers neerzetten op kantoor is niet voldoende. Vertel waarom de collectieve zorgverzekering bij het pakket van aanvullende arbeidsvoorwaarden hoort. Maak duidelijk welke activiteiten u ontwikkelt binnen uw gezondheidsbeleid en wat de concrete opbrengsten daarvan zijn. Benoem ambassadeurs die met gezond gedrag andere collega’s stimuleren. En u kunt als werkgevers ook overwegen om als arbeidsvoorwaarde een financiële bijdrage (werkgeversbijdrage) uit te keren aan uw medewerkers als ze gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering.

De voordelen van een collectieve zorgverzekering op een rij

Via een collectieve zorgverzekering zijn uw medewerkers tegen aantrekkelijke voorwaarden goed verzekerd. Wij hebben de concrete voordelen van een collectieve zorgverzekering voor u en uw medewerkers op een rij gezet:

 • Dankzij de collectiviteitskorting betalen uw medewerkers een lagere premie dan bij een individuele zorgverzekering, ook vanaf 2023. De collectieve korting op de premie voor de aanvullende verzekering komt namelijk niet te vervallen.
 • Collectieve zorgverzekeringen bevatten veelal extra vergoedingen voor aanvullende dekkingen op het gebied van fysiotherapie.
 • Een collectieve zorgverzekering kent hogere vergoedingen voor preventieve geneeskunde, zoals vaccinaties voor buitenlandreizen en gezondheidschecks.
 • Een zorgcollectief biedt hogere vergoedingen voor preventief onderzoek.
 • De kosten van een jaarlijkse gezondheidscheck worden voor u als werkgever vergoed als onderdeel van een collectieve zorgverzekering.
 • Er kunnen extra gezondheid bevorderende zorgverleners aan een zorgcollectief worden toegevoegd die passen bij de wensen en behoeften van uw medewerkers.
 • Zorgcollectieven bieden extra vergoedingen voor u als werkgever om structureel en beleidsmatig met uw medewerkers aan de slag te gaan met de volgende leefstijlthema’s: bewegen, stoppen met roken, minderen van alcoholgebruik, voeding, ontspanning en slaap.
 • Een collectieve zorgverzekering biedt een breed palet aan kwalitatief goede leveranciers.
 • U kunt als werkgever via een collectieve zorgverzekering gebruikmaken van de inkoopkorting van de zorgverzekeraar voor interventies.
 • Een collectieve zorgverzekering biedt de mogelijkheid tot een gezondheidsbudget voor u als werkgever, ter bevordering van de gezondheid van uw medewerkers.
 • Als werkgever kunt u een collectieve zorgverzekering bieden, qua verzekeringsvoorwaarden en -dekkingen, aansluiten op de wensen en behoeften van uw medewerkers. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer informatie over collectieve zorgverzekeringen of onze dienstverlening op dit gebied? Mogen wij u in vijf stappen helpen bij het selecteren van de juiste collectieve zorgverzekering voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid? Lees dan ons eerder verschenen whitepaper over dit onderwerp, kijk ons webinar terug of luister naar onze podcast.

Publicatiedatum: 13 april 2022
Vincent van Dijk Directeur Employee Benefits
Bel 06 - 52 53 87 76 Stel een vraag Vincent van Dijk op LinkedIn
Uw medewerkers belonen met een onderscheidende collectieve zorgverzekering?