Cybercrime: binnen 5 jaar van minimaal bedrijfsrisico naar top 3

Het risicolandschap voor het bedrijfsleven zal in 2016 ingrijpend veranderen. Terwijl bedrijven zich minder aantrekken van de impact van traditionele industriële risico’s zoals natuurrampen of brand, maken zij zich steeds meer zorgen over marktontwikkelingen en cyberincidenten.

Dit zijn de voornaamste bevindingen van de Allianz Risk Barometer 2016, het vijfde jaarlijkse onderzoek naar corporate risico’s waarin meer dan 800 riskmanagers en verzekeringsexperts over meer dan 40 landen zijn geënquêteerd.

Volgens de Allianz Risk Barometer blijven de onderbreking van de toevoer van goederen en het moeten onderbreken van de bedrijfsactiviteiten voor het vierde jaar op rij de belangrijkste risico’s voor bedrijven wereldwijd. Daarnaast maken veel bedrijven zich zorgen over het feit dat schades door onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, voorheen in het algemeen het gevolg van een materiële schade, in toenemende mate worden veroorzaakt door ‘niet-fysieke’ schadeoorzaken zoals cyberaanvallen of technisch falen.

In de top drie van bedrijfsmatige risico’s staan voor het eerst marktontwikkelingen (op plaats 2) en cyberincidenten (plaats 3). Cyberincidenten worden tevens aangehaald als belangrijkste lange termijnrisico voor bedrijven in de komende tien jaar. Vijf jaar geleden bleek uit hetzelfde onderzoek dat slechts 1% van de respondenten cybercrime als bedrijfsrisico zag. Verwacht wordt dat cybercrime de komende jaren naar plek één als benoemde bedrijfsrisico’s zal stijgen.

Daarentegen dalen natuurrampen twee plekken ten opzichte van vorig jaar naar de vierde plek, waarmee schade door natuurrampen in 2015 het laagste niveau heeft bereikt sinds 2009.

Europa

Wat in vergelijking met de mondiale risicolijst opvalt is dat in de top 10 risico’s in Europa vergrijzing en instroom van (jong) talent wordt genoemd (plek 9 met 14%) en dat in de wereldwijde lijst in plaats hiervan diefstal, fraude en corruptie wordt genoemd (plek 10 met 11%). Andere in het oog springende afwijkingen zijn dat op de Europese lijst de genoemde risico's vaker als bedrijfsrisico worden genoemd dan in de mondiale top 10. Bij bedrijfsonderbreking (56% vs 38%), marktontwikkelingen (55% vs 28%) en natuurrampen (36% vs 24%) en natuurrampen (36% vs 24%) lopen de verschillen in de dubbele cijfers.

Daar staat tegenover dat op de wereldlijst cyberincidenten (3 vs 5), de veranderde wet- en regeling (5 vs 7) en politiek risico’s (9 vs 10) hoger staan vermeld dan in de Europese top 10. Op deze lijst staan echter marktontwikkelingen (2 vs 6), natuurrampen (3 vs 4) en reputatieverlies/merkbeschadiging (6 vs 7) hoger vermeld dan in de wereldwijde top 10.

Top 10

In de ogen van Europese riskmanagers en verzekeringsspecialisten zijn de tien voornaamste bedrijfsrisico’s (tussen haakjes de plek in 2015):

  1. Bedrijfsonderbreking: 56% (42%, 1) 
  2. Marktontwikkelingen: 55% (nieuw) 
  3. Natuurrampen: 36% (34%, 2) 
  4. Macro-economische ontwikkelingen 35% (nieuw) 
  5. Cyberincidenten 32% (nieuw) 
  6. Reputatieverlies/merkbeschadiging 26% (23%,4) 
  7. Veranderde wet- en regelgeving 25% (10%,9) 
  8. Brand en explosie 20% (25%,3) 
  9. Vergrijzing/tekort aan (jong) talent 14% (13%,8) 
  10. Politieke risico’s 12% (nieuw)
Publicatiedatum: 15 januari 2016
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag