CBS: minder slachtoffers criminaliteit

In 2015 werd 18% van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, één procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36%, terwijl het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12%.

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten. Het aandeel van de bevolking dat in 2015 slachtoffer werd van cybercrime bleef ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel gelijk op 11%, maar is wel lager dan in 2012. Vooral het aandeel slachtoffers van identiteitsfraude, zoals skimming en phishing, en van hacken nam na 2012 af. Het slachtofferschap van koop- en verkoopfraude nam echter toe en cyberpesten bleef gelijk.

Publicatiedatum: 08 maart 2016
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag