Bouwen of verbouwen? Vergeet uw CAR-verzekering niet

Waar gehakt wordt, vallen spaanders, luidt een bekend Nederlands gezegde. Waar werk wordt verricht, worden fouten gemaakt en die kunnen materiële én financiële schade voor de betrokkenen tot gevolg hebben. Dat geldt zeker bij de vele bouwprojecten in ons land, zowel groot als klein. Een speciale Construction All Risk (CAR)-verzekering is dan ook allesbehalve een overbodige luxe, zo leert de praktijk van alledag. Voor iedereen die bij een bouwproject betrokken is: als opdrachtgever of als (hoofd)aannemer.

Waarom is een CAR-verzekering een absolute must voor bedrijven die een nieuw pand of ander project (laten) bouwen of een ingrijpende verbouwing (laten) uitvoeren? Allereerst omdat een bouwplaats een verhoogd risico heeft op diefstal of vandalisme doordat deze over het algemeen gemakkelijk toegankelijk is. Ook regen of storm kunnen onverwachts schade toebrengen aan het bouwwerk, omdat deze minder stabiel of nog open is. Daarnaast zijn bij de meeste bouwprojecten vaak een groot aantal partijen betrokken. Ondanks de intentie het werk zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, ontstaan er geregeld schades: aan het eigen werk of aan dat van anderen, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Met alle mogelijke (financiële en andere) gevolgen van dien.

Uitgebreide dekking

De CAR-polis is een zeer uitgebreide verzekering die dekking biedt voor schade als gevolg van de meest uiteenlopende oorzaken. De verzekering kan, doordat er verschillende rubrieken verzekerd kunnen worden, nauwgezet worden afgestemd op de speciale wensen en omstandigheden van de opdrachtgever en op de specifieke bouwrisico’s van het project. Maatwerk in optima forma. In de eerste plaats dekt de verzekering tijdens de bouw- en onderhoudstermijn van het in het bestek omschreven object en de zich hierop aanwezige bouwmaterialen tegen materiële schade als gevolg van beschadiging, verlies, diefstal of vernietiging door welke oorzaak dan ook. Denk aan brand, storm, ontploffing, grondverzakking, eigen gebrek en constructie- en ontwerpfouten.

In aanvulling hierop kan worden gekozen voor uitbreiding met een aantal dekkingsrubrieken:

  • Het aansprakelijkheidsrisico voor schade die verzekerde partijen tijdens de bouw- en onderhoudstermijn toebrengen aan derden door middel van beschadiging, vernietiging of verlies van goederen. 
  • Schade tijdens de bouw aan bestaande eigendommen van de eigenaar (bijvoorbeeld bij verbouwing of uitbreiding van bestaande objecten, inclusief de zogeheten opzichtclausule). 
  • Schade aan hulpmaterialen (denk aan gereedschappen, steigers, keten, loodsen). 
  • Schade aan persoonlijke eigendommen van directie en personeel op de bouwplaats. 
  • Schade die ontstaat tijdens het transport van de materialen en goederen naar de bouwplaats. 

De CAR-verzekering eindigt in principe bij de oplevering van het bouwproject. Wanneer dit gewenst is, kan ook schade tijdens de onderhoudstermijn worden meeverzekerd, inclusief de na de bouwtermijn aan het licht gekomen schade.

Meer zekerheid

De CAR-verzekering is met afstand de meest gesloten verzekering in de bouw: hét bewijs dat veel opdrachtgevers en aannemers het nut en de voordelen van de verzekering inzien. En niet ten onrechte. Deze verzekering biedt, elke bij een bouw betrokken partij, nu eenmaal meer zekerheid. Zo kan de schuld- en aansprakelijkheidsvraag de schaderegeling wel eens bemoeilijken en vertragen.

Door zelf te verzekeren houdt u de regie van de schadeafwikkeling meer in eigen hand en bent u niet afhankelijk van de vraag of de schadeveroorzakende partij voldoende is verzekerd en/of de premie op tijd is betaald. Schouten Zekerheid regelt de schade en verhaalt deze zo mogelijk op de schadeveroorzakende partij. Daar heeft u zelf geen omkijken naar, zodat u na de schade uw bouwwerkzaamheden weer snel kunt hervatten. Dat is van cruciaal belang, want vooral in de bouw geldt dat tijd nu eenmaal geld is.

Publicatiedatum: 07 juli 2016
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag