Arbeidsongeschiktheid onbekend terrein voor werknemer

Arbeidsongeschiktheid is veelal onbekend terrein voor werknemers, zij zijn niet goed op de hoogte van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen. Tweederde van de werknemers weet bijvoorbeeld niet wat er wettelijk is geregeld na twee jaar ziekte en of zijn werkgever afspraken in de cao heeft opgenomen over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit onderzoek dat Gfk in opdracht van Delta Lloyd deed. Werkgevers informeren hun personeel ook nauwelijks over de afspraken en mogelijkheden rondom arbeidsongeschiktheid. Desalniettemin heeft het merendeel van de werknemers het gevoel dat hun zaken goed geregeld zijn, terwijl dit lang niet altijd zo is.

Verantwoordelijkheid

Werknemers vinden, zeker als de arbeidsongeschiktheid samenhangt met het werk, dat de verantwoordelijkheid bij de werkgevers liggen. Zij denken dat hun baas hen niet in de steek laat bij langdurige ziekte. Maar uit eerder onderzoek onder werkgevers blijkt juist dat zij zeer beperkt verzekeringen afsluiten voor het inkomensverlies van hun personeel.

Een meerderheid van de werknemers geeft in het onderzoek aan de verplichtingen bij langdurig verzuim goed of globaal te kennen. Maar wanneer er doorgevraagd wordt blijkt dat de meeste werknemers niet weten hoe het zit. Delta Lloyd noemt een aantal punten:

  • 33% weet dat een WIA-uitkering alleen mogelijk is bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid. 
  • 45% verwacht een inkomen te ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon, terwijl dit zeker niet altijd het geval is. 
  • 66% weet niet of de werkgever afspraken in de CAO heeft opgenomen over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte. 
  • 62% weet niet of de werkgever iets geregeld heeft voor hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel werknemers niet weten wat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op hun inkomen zijn en ook geen maatregelen nemen hiervoor. Ze vertrouwen hierbij op de sociale wetgeving en op hun werkgever. Onterecht, want een uitkering van de overheid is niet altijd vanzelfsprekend en voldoende om het inkomensverlies op te vangen. Een groot deel van de werkgevers heeft bovendien geen verzekeringen afgesloten om werknemers te beschermen tegen inkomensverlies. Ook blijkt dat werkgevers hun werknemers nauwelijks informeren. Voor de verzekeringsadviseur liggen hier veel kansen, bijvoorbeeld door werkgevers te helpen met voorlichting van werknemers over dit onderwerp.”

Bron: AMweb.nl

Publicatiedatum: 28 mei 2015
Onze Verzuimspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 49 59 Stel een vraag