Akkoord Tweede Kamer wijziging WIA per 1-1-2017

Afgelopen dinsdag, 22 maart, heeft de Tweede Kamer definitief akkoord gegeven voor het wijzigen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2017. Hiermee worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één WGA-risico. Tot 1 januari 2017 was het niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-flex risico en stroomden (ex-)werknemers direct van de Ziektewet in de WGA-flex.

Hoe komen werknemers in de Ziektewet?

In de meeste gevallen komen werknemers in de Ziektewet terecht doordat zij ziek worden gedurende hun tijdelijke dienstverband. Bijvoorbeeld, een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd van een jaar en wordt na zeven maanden ziek. De werkgever dient dan het loon door te betalen tot het einde van de arbeidsovereenkomst conform de Wet WULBZ. Na deze loondoorbetalingsplicht van de werkgever komt de werknemer terecht in de Ziektewet. Ook wel aangeduid als vangnet, specifiek voor werknemers die geen recht meer hebben op loondoorbetaling bij ziekte vanuit de werkgever. Let op! Ook werknemers met een vast dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan, aan wie ontslag is aangezegd vallen onder deze vangnetregeling in de Ziektewet. Tevens zullen ex-werknemers die binnen 4 weken na einde dienstverband ziek worden, toegerekend worden aan de werkgever.

Hoe komen werknemers tot nu toe in de WGA-flex?

Indien werknemers die vallen onder de vangnetregeling in de Ziektewet na twee jaar nog steeds ziek zijn komen zij in de WGA-flex terecht. De werkgever wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden door middel van het toerekenen van een hogere gedifferentieerde WGA-Flex premie door het UWV. Eigenrisicodragerschap voor de WGA-Flex is tot 1 januari 2017 niet mogelijk.

Waarom is het belangrijk om nu ook eigenrisico-dragerschap voor de Ziektewet te overwegen?

U kunt zich voorstellen dat indien u financieel verantwoordelijk wordt gehouden voor de instroom van zieke werknemers vanuit de Ziektewet in de WGA, u hier ook zelf grip op wilt hebben en houden. Indien u geen eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, heeft u deze grip niet! Het UWV voert, voor werkgevers in het publieke bestel, namelijk de Ziektewet uit en blijft dit ook doen na 1 januari 2017. Zieke werknemers die instromen in de Ziektwet zullen worden gereïntegreerd door het UWV en u heeft hiermee geen enkele bemoeienis meer. U kunt als werkgever in het publieke bestel niets doen, maar zult wel geconfronteerd worden met een hogere gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en mogelijk ook de WGA.

De samenvoeging tot één risico (WGA-vast en WGA-flex) heeft betrekking op alle medewerkers. Wat betekent dat voor u?

Werkgevers die publiek verzekerd zijn bij het UWV voor de WGA zullen in 2017 te maken krijgen met de premie WGA-totaal. Er zal bij de totale WGA-premie gekeken worden naar de schadelast van zowel de instroom in de WGA van vast als flex personeel. Dit betekent dat de premiecomponenten niet meer afzonderlijk van elkaar beoordeeld zullen worden maar er naar de totale WGA instroom zal worden gekeken om de premie voor 2017 te bepalen. Deze nieuwe wijze van het berekenen van de WGA premie kan grote consequenties hebben voor uw bedrijfsresultaat! Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om per 1 januari 2017 de veroorzaakte schadelast in het verleden achter te laten, indien er wordt gekozen voor het eigenrisicodragerschap.

Bekijk hier de ontwikkelingen van de Ziektewet en WGA in één overzicht.

Welke stappen neemt Schouten Zekerheid voor u?

Het is nu van belang te onderzoeken of een eventuele uitstap uit het publieke bestel voor het WGA-Totaal risico een goede keus voor uw bedrijf is. Als u dit onderzoek niet uitvoert, kunt u mogelijk voor grote verassingen komen te staan. Schouten Zekerheid kan u adviseren over de Ziektewet en WGA en begeleiden bij het onderzoek.

Bekijk hier overzichtelijk de dienstverlening Ziektewet en WGA van Schouten Zekerheid in 2017.

Mocht u interesse hebben in de dienstverlening die Schouten Zekerheid kan bieden, neemt u dan contact op met de Leonieke Zwennes. Zij is specialist op dit gebied en vertelt u graag meer over de mogelijkheden.


Publicatiedatum: 24 maart 2016
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag