Europese Commissie akkoord met Nederlandse garantieregeling leverancierskredieten

Vorige week heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven voor een garantiestelling tussen de Nederlandse overheid en kredietverzekeraars, om de handel te kunnen ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus (COVID19).

Met leverancierskredieten wordt in Nederland op jaarbasis door kredietverzekeraars meer dan € 200 miljard aan handel mogelijk gemaakt. De verzekerde bedrijven leveren op afbetaling aan hun klanten in binnen- en buitenland. Deze klanten krijgen doorgaans dertig tot negentig dagen de tijd om de ingekochte goederen terug te betalen. In deze tijd kunnen zij omzet genereren waardoor ze aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit leveren op afbetaling wordt mogelijk gemaakt doordat de betalingsrisico’s kunnen worden verzekerd bij commerciële verzekeraars.

Kredietverlening onder druk

De snel verslechterende economische omstandigheden en sluitingen van bedrijven maakten dat de betalingsrisico’s toenamen en de kredietverlening onder druk is komen staan. De kredietverzekeringsbranche is daarom de afgelopen maanden in gesprek geweest met de Nederlandse overheid om oplossingen te zoeken die passen bij deze plotselinge onzekerheid en de economische krimp. Een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de kredietverzekeraars kan bijdragen aan het voortbestaan van gezonde bedrijven na de crisis.

Positief nieuws: goedkeuring door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft vorige week goedkeuring gegeven voor een garantiestelling tussen de Nederlandse overheid en kredietverzekeraars. Het steunpakket omvat een garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de overheid van € 12 miljard aan alle kredietverzekeraars voor vorderingen die zijn ontstaan in 2020. Hiermee behouden de kredietverzekeraars hun rol als liquiditeitsbeschermers voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Hoe gaat de regeling er precies uit zien?

Er zijn steeds meer organisaties die vóór de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden, maar nu toch worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van hun klanten. Dankzij het nieuwe steunpakket kunnen kredietverzekeraars bepaalde risico's blijven dekken en daarmee handelstransacties in stand te houden in deze bijzonder moeilijke periode. Concreet gaat de regeling er als volgt uitzien:

• De overheid herverzekert voor een groot deel de schades van 1 januari tot en met 31 december 2020.
• De regeling van de overheid is van toepassing op zowel Nederlandse verzekerden als buitenlandse (mede)verzekerden, die vallen onder de Nederlandse polis.
• De polisvoorwaarden van bestaande verzekeringen blijven gelijk.

Wat betekent de garantiestelling voor mijn kredietverzekering?

Wanneer de dekking van een of meerdere van uw debiteuren door de crisis (gedeeltelijk) is ingetrokken kan deze hersteld worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de financiële situatie van deze debiteur(en) eind 2019 stabiel was. Heeft u uw kredietverzekering afgesloten via Schouten Zekerheid? Dan zullen wij contact met u opnemen om u hierbij te assisteren.

Wat betekent dit als u niet verzekerd bent?

Heeft u nog geen kredietverzekering afgesloten? U doet zaken met betrouwbare leveranciers, maar ook zij kunnen in veel gevallen niet om de gevolgen van het coronavirus heen. Het hoeft niet direct uw klant te zijn, maar de klant van uw klant dan kan liquiditeitsproblemen hebben, waardoor u hier indirect last van ondervindt. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van uw klanten te voorkomen kan een kredietverzekering juist nu uitkomst bieden. Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van uw financiële risico’s? Wij helpen u graag! Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden binnen de kredietverzekeringsmarkt.

Vragen?

Heeft u vragen over het tijdelijke steunkader of over andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische impact van de pandemie op te vangen? Neem aub contact met mij op.

Publicatiedatum: 05 juni 2020
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag