Doorbeleggen na pensioendatum?

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Deze wet biedt werknemers de mogelijkheid om het opgebouwde pensioenkapitaal in een beschikbare premieregeling na pensioendatum te blijven beleggen. In dit artikel vertellen we u graag meer over deze mogelijkheid.

Aanleiding Wet verbeterde premieregeling

De werknemer moest voor 1 september 2016 op zijn/haar pensioendatum het opgebouwde pensioenkapitaal gebruiken om een levenslang gegarandeerd pensioenuitkering te kopen. De hoogte van deze vaste pensioenuitkering is sterk afhankelijk van de rentestand op het moment van aankoop van die gegarandeerde pensioenuitkering. Door de lage rentestand valt de hoogte van de vaste pensioenuitkering al jaren tegen. Door de Wet verbeterde premieregeling heeft de werknemer op pensioendatum de keuze tussen aankoop van een vaste pensioenuitkering of het pensioenkapitaal te blijven beleggen. In het laatste geval is de werknemer niet afhankelijk van de rentestand op zijn/haar pensioendatum. Wel zal de hoogte van de pensioenuitkering, afhankelijk van de beleggingsresultaten, van jaar tot jaar wijzigen. Een variabel pensioen dus.

Wie bepaalt het beleggingsbeleid?

De wetgever stelt de pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de keuze van de beleggingen, tenzij de werknemer ervoor kiest om zijn eigen beleggingsbeleid te bepalen. Meer dan 95% van de werknemers laat het beleggingsbeleid over aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder vraagt de werknemer 15 tot 20 jaar voor pensioendatum of hij/zij op pensioendatum een vaste- of een variabele pensioenuitkering wil aankopen. De werknemer heeft tot pensioendatum de mogelijkheid om zijn/haar keuze te herzien.

Beleggingsbeleid tot pensioendatum

De pensioenuitvoerder bouwt in geval van een vast pensioen het beleggingsrisico vanaf 15 tot 25 jaar voor pensioendatum af. Daarmee wordt voorkomen dat een heftige schommeling in de rentestand of op de aandelenbeurs kort voor pensioendatum grote gevolgen heeft voor de hoogte van het pensioen. Er is dan immers geen kans meer op herstel in de korte tijd naar pensioendatum toe. Als de werknemer ervoor kiest om na pensioendatum te blijven beleggen, dan zal de pensioenuitvoerder vanaf 15 tot 20 jaar voor pensioendatum risicovoller beleggen. De gedachte hierachter is dat herstel in dit geval ook na pensioendatum kan plaatsvinden en risicovollere beleggingen een hoger verwacht rendement genereren. Het beleggingsbeleid voor pensioendatum sluit aan op het beleggingsbeleid na pensioendatum van dezelfde pensioenuitvoerder.

Hoogte van de pensioenuitkering bij aanvang

De pensioenuitkering in het eerste jaar is in geval van een variabel pensioen hoger dan in geval van een vast pensioen. De reden hiervoor is dat voor de beleggingen in aandelen van een hoger rendement wordt uitgegaan dan hetgeen gegarandeerd wordt aangeboden. Dat betekent wel dat het hogere rendement ook moet worden gehaald om in volgende jaren ook die hogere pensioenuitkering te kunnen behouden.

Verschillen tussen pensioenuitvoerders

Niet alle pensioenuitvoerders bieden de keuze tussen een vaste of een variabele uitkering. De pensioenuitvoerder moet meewerken aan overdracht van het pensioenkapitaal naar een uitvoerder die de gewenste vorm aanbiedt. De verschillen tussen het afdekken van het beleggingsrisico en langlevenrisico bij verschillende pensioenuitvoerders bij variabel pensioen zijn groot. Zo belegt de ene uitvoerder 15% in aandelen, terwijl een ander 65% in aandelen belegt. De beleggingskeuzes hebben een belangrijke invloed op de hoogte en schommeling van de variabele pensioenuitkeringen.

Optimale keuze

De optimale keuze voor een werknemer is afhankelijk van zijn/haar individuele situatie. Daarbij speelt een aantal factoren een rol zoals de totale pensioenopbouw van werknemer en partner samen, het uitgavenpatroon na pensioendatum en alle vermogenscomponenten. Een hoger verwacht pensioen klinkt leuk, maar de werknemer moet eventuele tegenvallers wel kunnen dragen. Wij verwachten dat werknemers begeleiding vragen bij de keuze voor een vast of variabel pensioen, zowel 15 tot 20 jaar voor pensioendatum als in aanloop naar pensioendatum. De pensioenspecialisten van Schouten Zekerheid kunnen uw werknemers uitstekend begeleiden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op of bezoek één van onze pensioencursussen. Publicatiedatum: 07 februari 2018
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag